Coduri COR Grupa Majora 2

2 Specialisti in diverse domenii de activitate
Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activitati.

21 Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei
Specialistii in domeniul stiintei si ingineriei efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostinte stiintifice referitoare la domenii precum fizica, astronomie, meteorologie, chimie, geofizica, geologie, matematica, statistica, informatica, arhitectura, inginerie si tehnologie.

211 Specialisti in fizica si stiinta pamantului
Specialistii in fizica si stiinta pamantului efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostinte stiintifice referitoare la domenii precum fizica, astronomie, meteorologie, chimie, geologie si geofizica.

2111 Fizicieni si astronomi
Fizicienii si astronomii efectueaza cercetari si imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale referitoare la materie, spatiu, timp, energie, forte si campuri si interactiunile care apar in cadrul acestor fenomene fizice. Acestia aplica cunostintele stiintifice referitoare la fizica si astronomie in domenii ca industrie, medicina si in domeniul militar (sau alte domenii).

211101 fizician

211102 cercetator in fizica

211103 asistent de cercetare in fizica

211104 cercetator in fizica-chimie

211105 asistent de cercetare in fizica-chimie

211106 cercetator in fizica tehnologica

211107 asistent de cercetare in fizica tehnologica

211108 cercetator in astronomie

211109 asistent de cercetare in astronomie

211110 cercetator de aeronave

211111 inginer de cercetare de aeronave

211112 asistent de cercetare de aeronave

211113 cercetator in constructii aerospatiale

211114 inginer de cercetare in constructii aerospatiale

211115 asistent de cercetare in constructii aerospatiale

2112 Meteorologi
Meteorologii pregatesc pe termen lung sau scurt prognoza meteo utilizata in aviatie, transport maritim, agricultura si alte domenii, precum si pentru informarea publicului larg. Acestia desfasoara activitati de cercetare legate de compozitia, structura si dinamica atmosferei.

211201 meteorolog (studii superioare)

211202 meteorolog previzionist

211203 climatolog

211204 meteorolog aeronautic

211205 consilier/ expert in meteorologie si domenii conexe

211206 asistent meteorolog

211207 meteorolog aeronautic prognozist

211208 coordonator interventii active in atmosfera

211209 cercetator in meteorologie

211210 asistent de cercetare in meteorologie

2113 Chimisti
Chimistii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele stiintifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunostinte noi sau produse, precum si pentru imbunatatirea calitatii si a procesului de control.

211301 chimist

211302 consilier chimist

211303 expert chimist

211304 inspector de specialitate chimist

211305 referent de specialitate chimist

211306 cercetator in chimie

211307 asistent de cercetare in chimie

211308 cercetator in biochimie tehnologica

211309 asistent de cercetare in biochimie tehnologica

211310 cercetator in chimie fizica

211311 asistent de cercetare in chimie fizica

2114 Geologi si geofizicieni
Geologii si geofizicienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele stiintifice referitoare la geologie si geofizica in domenii cum ar fi exploatarea si extractia petrolului, a gazului natural si a mineralelor, conservarea apei, constructiile civile, telecomunicatiile si navigatia, precum si evaluarea si diminuarea efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare si de eliminare a deseurilor.

211401 consilier geolog

211402 expert geolog

211403 inspector de specialitate geolog

211404 referent de specialitate geolog

211405 consilier geofizician

211406 expert geofizician

211407 inspector de specialitate geofizician

211408 referent de specialitate geofizician

211409 consilier hidrogeolog

211410 expert hidrogeolog

211411 inspector de specialitate hidrogeolog

211412 referent de specialitate hidrogeolog

211413 consilier hidrolog

211414 expert hidrolog

211415 inspector de specialitate hidrolog

211416 referent de specialitate hidrolog

211417 consilier pedolog

211418 expert pedolog

211419 inspector de specialitate pedolog

211420 referent de specialitate pedolog

211421 inginer geolog

211422 geolog

211423 geofizician

211424 hidrolog

211425 pedolog

211426 cercetator in geologie

211427 asistent de cercetare in geologie

211428 cercetator in geologie tehnica

211429 asistent de cercetare in geologie tehnica

211430 cercetator in geofizica

211431 asistent de cercetare in geofizica

211432 cercetator in mineralogia tehnica si experimentala

211433 asistent de cercetare in mineralogia tehnica si experimentala

211434 cercetator in geochimie

211435 asistent de cercetare in geochimie

211436 cercetator in geologie petroliera

211437 asistent de cercetare in geologie petroliera

211438 cercetator in geodezie

211439 inginer de cercetare in geodezie

211440 asistent de cercetare in geodezie

211441 geomorfolog

211444 cercetator stiintific in domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor

211445 asistent de cercetare stiintifica in domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor

211446 hidrogeolog

212 Matematicieni, actuari si statisticieni
Matematicienii, actuarii si staticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele si tehnici operationale si aplica aceste cunostinte unei largi game de sarcini in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si in alte stiinte.

2120 Matematicieni, actuari si statisticieni
Matematicienii, actuarii si staticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele operationale si tehnici de consiliere ori se implica in aplicarea acestor cunostinte in practica in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si alte stiinte.

212001 consilier matematician

212002 expert matematician

212003 inspector de specialitate matematician

212004 referent de specialitate matematician

212005 consilier actuar

212006 expert actuar

212007 inspector de specialitate actuar

212008 referent de specialitate actuar

212009 matematician

212010 actuar (studii superioare)

212011 consilier statistician

212012 expert statistician

212013 inspector de specialitate statistician

212014 referent de specialitate statistician

212015 cercetator in matematica

212016 asistent de cercetare in matematica

212017 cercetator in matematica mecanica

212018 asistent de cercetare in matematica-mecanica

212019 cercetator in matematica aplicata

212020 asistent de cercetare in matematica aplicata

212021 cercetator in matematica-fizica

212022 asistent de cercetare in matematica-fizica

212023 cercetator in matematica informatica

212024 asistent de cercetare in matematica-informatica

212025 cercetator in statistica

212026 asistent de cercetare in statistica

212027 cercetator in demografie

212028 asistent de cercetare in demografie

213 Specialisti in stiintele vietii
Specialistii in stiintele vietii aplica cunostintele acumulate din cercetarea vietii oamenilor, animalelor si plantelor si interactiunilor lor cu fiecare si cu mediul inconjurator pentru a dezvolta noi cunostinte, a imbunatati productia agricola si forestiera si a rezolva problemele privind sanatatea umana si cele ale mediului inconjurator.

2131 Biologi, botanisti, zoologi si asimilati
Biologii, botanistii, zoologii si asimilatii studiaza organismele vii si interactiunile dintre ele si cu mediul inconjurator si aplica aceste cunostinte pentru a rezolva probleme privind sanatatea umana si ale mediului inconjurator. Acestia lucreaza in domenii diverse cum ar fi botanica, zoologie, ecologie, biologie marina, genetica, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie si virusologie.

213101 consilier biolog

213102 expert biolog

213103 inspector de specialitate biolog

213104 referent de specialitate biolog

213105 consilier botanist

213106 expert botanist

213107 inspector de specialitate botanist

213108 referent de specialitate botanist

213109 consilier zoolog

213110 expert zoolog

213111 inspector de specialitate zoolog

213112 referent de specialitate zoolog

213113

213114 biolog

213115 zoolog

213116 botanist

213117 consilier bacteriolog

213118 expert bacteriolog

213119 inspector de specialitate bacteriolog

213120 referent de specialitate bacteriolog

213121 consilier biochimist

213122 expert biochimist

213123 inspector de specialitate biochimist

213124 referent de specialitate biochimist

213125 consilier farmacolog

213126 expert farmacolog

213127 inspector de specialitate farmacolog

213128 referent de specialitate farmacolog

213129 consilier microbiolog

213130 expert microbiolog

213131 inspector de specialitate microbiolog

213132 referent de specialitate microbiolog

213133 farmacolog

213134 bacteriolog

213135 microbiolog

213136 cercetator in biologie

213137 asistent de cercetare in biologie

213138 cercetator in microbiologie-bacteriologie

213139 asistent de cercetare in microbiologie-bacteriologie

213140 cercetator in biologie chimie

213141 asistent de cercetare in biologie chimie

213142 cercetator in botanica

213143 asistent de cercetare in botanica

213144 cercetator in domeniul zoologic

213145 asistent de cercetare in domeniul zoologic

213146 cercetator in ecologie si protectia mediului

213147 asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului

213148 cercetator in ingineria genetica

213149 asistent de cercetare in ingineria genetica

213150 cercetator in antropologie biologica

213151 asistent de cercetare in antropologie biologica

213152 inginer biotehnolog

2132 Consultanti in agricultura, silvicultura si pescuit
Consultantii in agricultura, silvicultura si piscicultura studiaza si furnizeaza asistenta si consiliere in domeniul agricol, silvicultura si piscicultura, incluzand cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului si compozitia acestuia, prevenirea bolilor, nutritie, rotatia culturilor si marketing. Acestia dezvolta tehnici pentru cresterea productivitatii, studiaza si dezvolta planuri si politici pentru administrarea terenului si a pescuitului.

213201 consilier inginer agronom

213202 expert inginer agronom

213203 inspector de specialitate inginer agronom

213204 referent de specialitate inginer agronom

213205 consilier inginer horticol

213206 expert inginer horticol

213207 inspector de specialitate inginer horticol

213208 referent de specialitate inginer horticol

213209 consilier inginer zootehnist

213210 expert inginer zootehnist

213211 inspector de specialitate inginer zootehnist

213212 referent de specialitate inginer zootehnist

213213 subinginer agronom

213214 subinginer zootehnist

213215 inginer tehnolog in zootehnie

213216 proiectant inginer in agricultura

213217 proiectant inginer in zootehnie

213218 proiectant inginer in silvicultura

213219 consilier inginer silvic

213220 expert inginer silvic

213221 inspector de specialitate inginer silvic

213222 referent de specialitate inginer silvic

213223 inginer imbunatatiri funciare

213224 inginer/ subinginer silvic

213225 inginer agronom

213226 inginer zootehnist

213227 consultant tehnic in productia de cereale, plante tehnice si furaje

213228 subinginer imbunatatiri funciare

213229 agent agricol

213230 brigadier silvic

213231 padurar

213232 tehnician agronom – exploatare

213233 tehnician zootehnist – exploatare

213234 tehnician silvic – exploatare

213235 clasificator carcase

213236

213237 administrator bunuri agricole

213238 consultant afaceri in agricultura

213239 cercetator in agricultura

213240 inginer de cercetare in agricultura

213241 asistent de cercetare in agricultura

213242 inginer de cercetare in pedologie-agrochimie

213243 asistent de cercetare in pedologie-agrochimie

213244 cercetator in pedologie-agrochimie

213245 cercetator in horticultura

213246 inginer de cercetare in horticultura

213247 asistent de cercetare in horticultura

213248 cercetator in agromontanologie

213249 inginer de cercetare in agromontanologie

213250 asistent de cercetare in agromontanologie

213251 cercetator in silvicultura

213252 inginer de cercetare in silvicultura

213253 asistent de cercetare in silvicultura

213254 cercetator in zootehnie

213255 asistent de cercetare in zootehnie

213256 cercetator in biotehnologie pentru agricultura

213257 asistent de cercetare in biotehnologie pentru agricultura

2133 Specialisti in domeniul protectiei mediului
Specialistii in domeniul protectiei mediului studiaza si evalueaza efectele asupra mediului ale activitatii umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei si poluarea fonica, contaminarea solului, schimbarile climatice, efectele deseurilor toxice, precum si epuizarea si degradarea resurselor naturale. Acestia dezvolta planuri si solutii pentru a proteja, conserva, restaura, reduce si a preveni deteriorarea continua a mediului.

213301 expert ecolog

213302 inspector de specialitate ecolog

213303 referent de specialitate ecolog

213304 inginer ecolog

213305 ecolog

213306 specialist arii protejate

213307 inspector de specialitate in gospodarirea apelor

213308 consilier ecolog

213309 specialist in management si remediere situri contaminate

214 Ingineri (exclusiv in electrotehnologie)
Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiecteaza, planifica si organizeaza testarea, constructia, instalarea si intretinerea structurilor, masinilor si a componentelor acestora, sistemelor de productie si instalatiilor, planifica programele de productie si procedurile de munca pentru a se asigura ca proiectele de inginerie sunt intreprinse in conditii de siguranta, in mod eficient si cu un cost rentabil.

2141 Ingineri tehnologi si de productie
Inginerii tehnologi si de productie conduc cercetari si proiecteaza, organizeaza si supervizeaza construirea, functionarea si intretinerea instalatiilor. Acestia stabilesc programe pentru coordonarea activitatilor de productie, de evaluare a eficientei costurilor si a sigurantei.

214101 inginer confectii piele si inlocuitori

214102 inginer textile, pielarie

214103 inginer tricotaje, confectii

214104 subinginer textile, pielarie

214105 proiectant inginer textile, pielarie

214106 consilier inginer textile, pielarie

214107 expert inginer textile, pielarie

214108 inspector specialitate inginer textile, pielarie

214109 referent de specialitate inginer textile, pielarie

214110 conceptor/ conceptor CAO

214111 specialist incercari componente vehicule/ grup motopropulsor/ optimizare energetica/ sisteme de masurare

214112 specialist documentatie studii

214113 instructor sistem de productie

214114 metodist

214115 responsabil afacere

214116 manager de cladire

214117 inginer industrializarea lemnului

214118 subinginer industrializarea lemnului

214119 consilier inginer industrializarea lemnului

214120 expert inginer industrializarea lemnului

214121 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului

214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului

214123 cercetator in tehnologia prelucrarii produselor agricole

214124 inginer de cercetare in tehnologia prelucrarii produselor agricole

214125 asistent de cercetare in tehnologia prelucrarii produselor agricole

214126 cercetator in pescuit si acvacultura

214127 inginer de cercetare in pescuit si acvacultura

214128 asistent de cercetare in pescuit si acvacultura

214129 specialist in domeniul calitatii

214130 auditor in domeniul calitatii

214131 analist calitate

214132 analist masuratori metrologice

214133 analist studiul materialelor

214134 consultant sistem de calitate

214135 logistician gestiune flux

214136 programator fabricatie/ lansator fabricatie

214137 documentarist ordonantare logistica

214138 auditor energetic pentru cladiri

214139 auditor in managementul riscului

214140 specialist in managementul riscului

214141 auditor/evaluator sisteme de management de securitate

2142 Ingineri constructori
Inginerii constructori conduc cercetari, consiliaza, proiecteaza si coordoneaza direct activitatea de constructii, gestioneaza functionarea si intretinerea structurilor de inginerie civila sau studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele tehnologice ale anumitor materiale.

214201 inginer constructii civile, industriale si agricole

214202 subinginer constructii civile, industriale si agricole

214203 inginer instalatii pentru constructii

214204 inginer cai ferate, drumuri si poduri

214205 inginer constructii hidrotehnice

214206 inginer constructor instalatii

214207 proiectant inginer instalatii

214208 proiectant inginer constructii

214209 consilier inginer constructii

214210 expert inginer constructii

214211 inspector de specialitate inginer constructii

214212 referent de specialitate inginer constructii

214213 conducator de lucrari civile

214214 diriginte santier (studii superioare)

214215 cercetator in constructii civile, industriale si agricole

214216 inginer de cercetare in constructii civile, industriale si agricole

214217 asistent de cercetare in constructii civile, industriale si agricole

214218 cercetator in constructii de cai ferate, drumuri si poduri

214219 inginer de cercetare in constructii de cai ferate, drumuri si poduri

214220 asistent de cercetare in constructii de cai ferate, drumuri si poduri

214221 cercetator in constructii hidrotehnice

214222 inginer de cercetare in constructii hidrotehnice

214223 asistent de cercetare in constructii hidrotehnice

214224 inginer de cercetare in ingineria sanitara si protectia mediului

214225 cercetator in constructii miniere

214226 inginer de cercetare in constructii miniere

214227 asistent de cercetare in constructii miniere

214228 cercetator in instalatii

214229 inginer de cercetare in instalatii

214230 asistent de cercetare in instalatii

214231 cercetator in stiinta si ingineria materialelor oxidice

214232 inginer de cercetare in ingineria materialelor oxidice

214233 asistent de cercetare in ingineria materialelor oxidice

214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor

214235 specialist in urmarirea comportarii constructiilor

214236 expert in monitorizarea comportarii constructiilor

214237 specialist in luminat

214238 administrator port

2143 Ingineri in domeniul protectiei mediului
Inginerii in domeniul protectiei mediului conduc cercetari, consiliaza, proiecteaza si coordoneaza activitatea de implementare a solutiilor pentru prevenirea, controlarea si remedierea efectelor negative ale activitatii umane asupra mediului inconjurator, utilizand o varietate de discipline ingineresti. Acestia coordoneaza efectuarea de evaluari ale mediului privind proiectele de constructii si de inginerie civila si aplica principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea si eliminarea deseurilor.

214301 cercetator in centrale hidroelectrice in ingineria mediului

214302 inginer de cercetare in centrale hidroelectrice in ingineria mediului

214303 asistent de cercetare in centrale hidroelectrice in ingineria mediului

2144 Ingineri mecanici
Inginerii mecanici conduc cercetari, consiliaza, proiecteaza si coordoneaza direct productia de masini, avioane, nave, utilaje si instalatii industriale, echipamente si sisteme, ofera consiliere si coordoneaza direct activitatea de functionare, intretinere si reparare a acestora, studiaza si consiliaza cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214401 inginer mecanic

214402 subinginer mecanic

214403 inginer electromecanic minier

214404 inginer material rulant cale ferata

214405 inginer mecanica agricola

214406 inginer aviatie

214407 inginer nave

214408 inginer masini-unelte

214409 inginer mecanica fina

214410 inginer masini termice

214411 inginer masini hidraulice si pneumatice

214412 inginer autovehicule rutiere

214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic

214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier

214415 inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole

214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil

214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii

214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald

214419 inginer mecanic masini instalatii miniere

214420 subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini

214421 subinginer mecanic utilaje si tehnica sudurii

214422 subinginer mecanic, mecanica fina

214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferata

214424 subinginer mecanic mecanica agricola

214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie

214426 subinginer mecanic utilaje pentru constructii

214427 subinginer mecanic avioane si motoare de aviatie

214428 subinginer mecanic constructii corp de nava

214429 subinginer mecanic instalatii navale de bord

214430 subinginer mecanic automobile

214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului

214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de constructie

214433 consilier inginer mecanic

214434 expert inginer mecanic

214435 inspector de specialitate inginer mecanic

214436 referent de specialitate inginer mecanic

214437 proiectant inginer aeronave

214438 proiectant inginer mecanic

214439 inginer pilot de incercare

214440 subinginer proiectant mecanic

214441 specialist reglementari/ carti de identitate vehicule/ verificari tehnice inmatriculare/ inspectii tehnice/ omologari oficiale

214442 specialist prestatii vehicule

214443 specialist mentenanta mecanica echipamente industriale

214444 inginer/ subinginer tehnolog prelucrari mecanice

214445 inginer tehnolog in fabricarea armamentului si munitiei

214446 subinginer tehnolog in fabricarea armamentului si munitiei

214447 inginer pentru protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)

214448 cercetator in sisteme de propulsie

214449 inginer de cercetare in sisteme de propulsie

214450 asistent de cercetare in sisteme de propulsie

214451 cercetator in echipamente si instalatii de bord

214452 inginer de cercetare in echipamente si instalatii de bord

214453 asistent de cercetare in echipamente si instalatii de bord

214454 cercetator in masini si echipamente termice

214455 inginer de cercetare in masini si echipamente termice

214456 asistent de cercetare in masini si echipamente termice

214457 cercetator in masini hidraulice si pneumatice

214458 inginer de cercetare in masini hidraulice si pneumatice

214459 asistent de cercetare in masini hidraulice si pneumatice

214460 cercetator in echipamente de proces

214461 inginer de cercetare in echipamente de proces

214462 asistent de cercetare in echipamente de proces

214463 cercetator in mecanica fina

214464 inginer de cercetare in mecanica fina

214465 asistent de cercetare in mecanica fina

214466 cercetator in tehnologia constructiilor de masini

214467 inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini

214468 asistent de cercetare in tehnologia constructiilor de masini

214469 cercetator in constructii de masini agricole

214470 inginer de cercetare in constructii de masini agricole

214471 asistent de cercetare in constructii de masini agricole

214472 cercetator in autovehicule rutiere

214473 inginer de cercetare in autovehicule rutiere

214474 asistent de cercetare in autovehicule rutiere

214475 cercetator in utilaje si instalatii portuare

214476 inginer de cercetare in utilaje si instalatii portuare

214477 asistent de cercetare in utilaje si instalatii portuare

214478 cercetator in utilaje si tehnologia ambalarii

214479 inginer de cercetare in utilaje si tehnologia ambalarii

214480 asistent de cercetare in utilaje si tehnologia ambalarii

214481 cercetator in creatia tehnica in constructia de masini

214482 inginer de cercetare in creatia tehnica in constructia de masini

214483 asistent de cercetare in creatia tehnica in constructia de masini

214484 cercetator in masini si instalatii mecanice

214485 inginer de cercetare in masini si instalatii mecanice

214486 asistent de cercetare in masini si instalatii mecanice

214487 cercetator in instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere

214488 inspector suprastructuri mobile marfuri periculoase

2145 Ingineri chimisti
Inginerii chimisti desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare, coordoneaza direct si avizeaza procesele chimice aplicate la scara comerciala si productia diferitelor substante si elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere, produse alimentare si bauturi, medicamente sau materiale sintetice. Acestia coordoneaza direct activitatea de intretinere si reparatie a utilajelor si echipamentelor chimice, studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele chimice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214501 inginer petrochimist

214502 subinginer petrochimist

214503 proiectant inginer chimist

214504 consilier inginer chimist

214505 expert inginer chimist

214506 inspector de specialitate inginer chimist

214507 referent de specialitate inginer chimist

214508 consilier inginer petrochimist

214509 expert inginer petrochimist

214510 inspector de specialitate inginer petrochimist

214511 referent de specialitate petrochimist

214512 biochimist

214513 inginer chimist

214514 inginer in industria alimentara

214515 subinginer in industria alimentara

214516 proiectant inginer produse alimentare

214517 consilier inginer industria alimentara

214518 expert inginer industria alimentara

214519 inspector de specialitate inginer industria alimentara

214520 referent de specialitate inginer industria alimentara

214521 cercetator in tehnologia substantelor anorganice

214522 inginer de cercetare in tehnologia substantelor anorganice

214523 asistent de cercetare in tehnologia substantelor anorganice

214524 cercetator in tehnologia substantelor organice

214525 inginer de cercetare in tehnologia substantelor organice

214526 asistent de cercetare in tehnologia substantelor organice

214527 cercetator in petrochimie si carbochimie

214528 inginer de cercetare in petrochimie si carbochimie

214529 asistent de cercetare in petrochimie si carbochimie

214530 cercetator in tehnologia compusilor macromoleculari

214531 inginer de cercetare in tehnologia compusilor macromoleculari

214532 asistent de cercetare in tehnologia compusilor macromoleculari

214533 cercetator in controlul calitatii produselor alimentare

214534 inginer de cercetare in controlul calitatii produselor alimentare

214535 asistent de cercetare in controlul calitatii produselor alimentare

214536 subinginer chimist

2146 Ingineri mineri, petrolisti, metalurgisti si asimilati
Inginerii minieri, petrolisti, metalurgisti si asimilati desfasoara activitati de cercetare, proiectare, dezvoltare si mentinere la scara comerciala a metodelor de extractie a metalelor din minereurile lor, sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului din sol, precum si de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte materiale, studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214601 inginer metalurgie extractiva

214602 inginer minier

214603 subinginer metalurgist

214604 subinginer minier

214605 inginer preparator minier

214606 consilier inginer metalurg

214607 expert inginer metalurg

214608 inspector de specialitate inginer metalurg

214609 referent de specialitate inginer metalurg

214610 consilier inginer minier

214611 expert inginer minier

214612 inspector de specialitate inginer minier

214613 referent de specialitate inginer minier

214614 inginer prelucrari metalurgice

214615 inginer metalurgie neferoasa

214616 inginer petrolist

214617 subinginer petrolist

214618 consilier inginer petrolist

214619 expert inginer petrolist

214620 referent inginer petrolist

214621 proiectant inginer petrolist

214622 inginer tehnolog metalurg

214623 proiectant inginer metalurg

214624 proiectant inginer in minerit

214625 inginer mineralurg

214626 cercetator in exploatari miniere

214627 inginer de cercetare in exploatari miniere

214628 asistent de cercetare in exploatari miniere

214629 cercetator in prepararea substantelor minerale utile

214630 inginer de cercetare in prepararea substantelor minerale utile

214631 asistent de cercetare in prepararea substantelor minerale utile

214632 cercetator in petrol (extractie-prospectiune)

214633 inginer de cercetare in petrol (extractie-prospectiune)

214634 asistent de cercetare in petrol (extractie-prospectiune)

214635 cercetator in topografie miniera

214636 inginer de cercetare in topografie miniera

214637 asistent de cercetare in topografie miniera

214638 cercetator in ingineria proceselor siderurgice

214639 inginer de cercetare in ingineria proceselor siderurgice

214640 asistent de cercetare in ingineria proceselor siderurgice

214641 cercetator in metalurgia neferoasa

214642 inginer de cercetare in metalurgia neferoasa

214643 asistent de cercetare in metalurgia neferoasa

214644 cercetator in turnarea metalelor

214645 inginer de cercetare in turnarea metalelor

214646 asistent de cercetare in turnarea metalelor

214647 cercetator in prelucrari plastice si tratamente termice

214648 inginer de cercetare in prelucrari plastice si tratamente termice

214649 asistent de cercetare in prelucrari plastice si tratamente termice

214650 cercetator in stiinta materialelor

214651 inginer de cercetare in stiinta materialelor

214652 asistent de cercetare in stiinta materialelor

214653 cercetator in tehnologii carbochimice

214654 inginer de cercetare in tehnologii carbochimice

214655 asistent de cercetare in tehnologii carbochimice

214656 inginer de cercetare in instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere

214657 asistent de cercetare in instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere

2149 Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii ingineri neclasificati in grupa minora 214 – Ingineri (exclusiv in electrotehnologie) sau in grupa minora 215 – Ingineri in electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfasoara activitati de cercetare, recomanda sau dezvolta proceduri ingineresti si solutii privind siguranta la locul de munca, inginerie biomedicala, optica, materiale, producerea de energie nucleara si explozibile.

214901 inginer prelucrarea sticlei si ceramicii

214902 subinginer prelucrarea sticlei si ceramicii

214903 inginer materiale de constructii

214904 subinginer materiale de constructii

214905 consilier inginer prelucrarea sticlei si ceramicii

214906 expert inginer prelucrarea sticlei si ceramicii

214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii

214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii

214909 proiectant inginer ceramica, sticla

214910 chimist in materiale oxidice (sticla, ceramica)

214911 subinginer tehnologia celulozei si hartiei

214912 proiectant inginer celuloza si hartie

214913 consilier inginer tehnologia celulozei si hartiei

214914 expert inginer tehnologia celulozei si hartiei

214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei si hartiei

214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei si hartiei

214917 cercetator in informatica

214918 asistent de cercetare in informatica

214919 cercetator in filatura-tesatorie

214920 inginer de cercetare in filatura-tesatorie

214921 asistent de cercetare in filatura-tesatorie

214922 cercetator in tricotaje-confectii textile

214923 inginer de cercetare in tricotaje-confectii textile

214924 asistent de cercetare in tricotaje-confectii textile

214925 cercetator in tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si inlocuitorilor

214926 inginer de cercetare in tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si inlocuitorilor

214927 asistent de cercetare in tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si inlocuitorilor

214928 cercetator in confectii din piele si inlocuitori

214929 inginer de cercetare in confectii din piele si inlocuitori

214930 asistent de cercetare in confectii din piele si inlocuitori

214931 cercetator in exploatari forestiere

214932 inginer de cercetare in exploatari forestiere

214933 asistent de cercetare in exploatari forestiere

214934 inginer de cercetare in proiectarea mobilei si produselor finite din lemn

214935 cercetator in prelucrarea lemnului

214936 inginer de cercetare in prelucrarea lemnului

214937 asistent de cercetare in prelucrarea lemnului

214938 cercetator in tehnologie si echipamente neconventionale

214939 inginer de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale

214940 asistent de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale

214941 cercetator in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor

214942 inginer de cercetare in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor

214943 asistent de cercetare in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor

214944 corespondent securitate – confidentialitate produs

214945

214946 expert achizitii publice

214947 expert elaborare documentatii tehnice de montaj

214948 expert monitorizare si control lucrari de montaj

214949 expert prevenire – reducere riscuri tehnologice

214950 expert urmarire comportare in exploatare lucrari montaj

214951 expert tehnic extrajudiciar

214952 auditor de siguranta rutiera

214953 inspector/referent in gestiunea materialelor si mijloacelor fixe

215 Ingineri in electrotehnologie
Inginerii in electrotehnologie desfasoara cercetari si proiecteaza, ofera consultanta, planifica si coordoneaza direct constructia si exploatarea sistemelor electronice, electrice si de telecomunicatii, a componentelor, motoarelor si echipamentelor. Acestia organizeaza si stabilesc sistemele de control pentru a monitoriza performanta si siguranta ansamblurilor si sistemelor electrice si electronice.

2151 Ingineri electricieni
Inginerii electricieni desfasoara cercetari, ofera consultanta, proiecteaza si coordoneaza direct activitatea de construire si de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor si a echipamentelor, consiliaza si coordoneaza activitatea de functionare a acestora, de intretinere si de reparare a lor sau studiaza si consiliaza cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor si proceselor de inginerie electrica.

215101 dispecer energetic feroviar

215102 dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale

215103 dispecer retea distributie

215104 dispecer retele de inalta tensiune

215105 inginer electroenergetica

215106 radiochimist

215107 subinginer electroenergetica

215108 inginer energetica industriala

215109 inginer termoenergetica

215110 proiectant inginer electrotehnic

215111 proiectant inginer energetician

215112 inginer retele electrice

215113 subinginer retele electrice

215114 inginer hidroenergetica

215115 inginer centrale nuclearoelectrice

215116 subinginer centrale termoelectrice

215117 inginer exploatare instalatii nucleare

215118 proiectant subinginer electrotehnic

215119 proiectant sisteme de securitate

215120 sef tura dispecer energetic

215121 cercetator in electrotehnica

215122 inginer de cercetare in electrotehnica

215123 asistent de cercetare in electrotehnica

215124 cercetator in electrofizica

215125 inginer de cercetare in electrofizica

215126 asistent de cercetare in electrofizica

215127 cercetator in metrologie

215128 inginer de cercetare in metrologie

215129 asistent de cercetare in metrologie

215130 cercetator in electromecanica

215131 inginer de cercetare in electromecanica

215132 asistent de cercetare in electromecanica

215133 cercetator roboti industriali

215134 inginer de cercetare roboti industriali

215135 asistent de cercetare roboti industriali

215136 cercetator in centrale termoelectrice

215137 inginer de cercetare in centrale termoelectrice

215138 asistent de cercetare in centrale termoelectrice

215139 cercetator in centrale nuclearoelectrice

215140 inginer de cercetare in centrale nuclearoelectrice

215141 asistent de cercetare in centrale nuclearoelectrice

215142 cercetator in electroenergetica

215143 inginer de cercetare in electroenergetica

215144 asistent de cercetare in electroenergetica

215145 cercetator in energetica industriala

215146 inginer de cercetare in energetica industriala

215147 asistent de cercetare in energetica industriala

2152 Ingineri electronisti
Inginerii electronisti efectueaza cercetari, proiecteaza si coordoneaza direct activitatea de construire, functionare, intretinere si reparare a sistemelor electrice, studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor si proceselor ingineriei electronice.

215201 inginer electromecanic SCB

215202 inginer automatist

215203 inginer navigatie

215204 inginer electronist transporturi, telecomunicatii

215205 inginer productie

215206 instructor instalatii

215207 instructor linii

215208 revizor siguranta circulatiei feroviare

215209 subinginer automatist

215210 subinginer electronist, transporturi, telecomunicatii

215211 subinginer reglaje subansamble

215212 inginer de receptie si control aeronave

215213 proiectant inginer electronist

215214 proiectant inginer de sisteme si calculatoare

215215 proiectant inginer electromecanic

215216 inginer electromecanic

215217 subinginer electromecanic

215218 capitan secund

215219 capitan port (studii superioare)

215220 specialist mentenanta electromecanica-automatica echipamente industriale

215221 inspector aeronautic

215222 inginer sisteme de securitate

215223 cercetator in electronica aplicata

215224 inginer de cercetare in electronica aplicata

215225 asistent de cercetare in electronica aplicata

215226 cercetator in comunicatii

215227 inginer de cercetare in comunicatii

215228 asistent de cercetare in comunicatii

215229 cercetator in microelectronica

215230 inginer de cercetare in microelectronica

215231 asistent de cercetare in microelectronica

215232 cercetator in telecomenzi si electronica in transporturi

215233 inginer de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi

215234 asistent de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi

215235 cercetator in calculatoare

215236 inginer de cercetare in calculatoare

215237 asistent de cercetare in calculatoare

215238 cercetator in automatica

215239 inginer de cercetare in automatica

215240 asistent de cercetare in automatica

2153 Ingineri in domeniul telecomunicatiilor
Inginerii din domeniul telecomunicatiilor desfasoara activitati de cercetare, de proiectare si coordoneaza direct activitatea de constructie, functionare, intretinere si reparare a sistemelor si echipamentelor de telecomunicatii. Acestia studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor si proceselor de telecomunicatii.

215301 inginer emisie

215302 inginer montaj

215303 inginer electrotehnist

215304 inginer imagine

215305 inginer sunet

215306 inginer- sef car reportaj

215307 subinginer- sef car reportaj

215308 inginer-sef schimb emisie

215309 subinginer iluminat tehnologic

215310 inginer proiectant comunicatii

215311 subinginer proiectant comunicatii

215312 inginer/ inspector de specialitate/ referent de specialitate/ expert in serviciile de trafic aerian

215313 consilier tehnic

215314 inginer iluminare

215315 sef studio RTV

215316 coordonator productie RTV

216 Arhitecti, proiectanti, topografi si designeri
Arhitectii, proiectantii, topografii si designerii planifica si proiecteaza peisaje, exteriorul si interiorul cladirilor, produse pentru activitatea de fabricatie si furnizeaza informatii pentru comunicare vizuala, publicare si afisare. Acestia coordoneaza activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie caracteristicile pozitiei geografice, proiecteaza, realizeaza si revizuiesc hartile, dezvolta si implementeaza planurile si politicile pentru controlul utilizarii terenului.

2161 Arhitecti constructori
Arhitectii constructori proiecteaza cladiri comerciale, industriale, institutionale, rezidentiale si de agrement, planifica si monitorizeaza constructia, intretinerea si restaurarea acestora.

216101 arhitect cladiri

216102 conductor arhitect

216103 arhitect restaurari

216104 consilier arhitect

216105 expert arhitect

216106 inspector de specialitate arhitect

216107 referent de specialitate arhitect

216108 proiectant arhitect

216109 cercetator in arhitectura

216110 asistent de cercetare in arhitectura

2162 Arhitecti in domeniul peisagistic
Arhitectii din domeniul peisagistic planifica si proiecteaza peisajele si spatiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri, scoli, institutii, drumuri, zone externe pentru amplasamente comerciale, industriale si rezidentiale, planifica si monitorizeaza constructia, intretinerea si restaurarea acestora.

216201 arhitect peisagistica si amenajarea teritoriului

216202 peisagist

2163 Designeri produse si imbracaminte
Designerii de produse si imbracaminte proiecteaza si dezvolta produse pentru fabricatie si pregatesc desene si specificatii ale produselor pentru productia de masa si de serie.

216301 designer industrial

216302 grafician industrial

216303 lucrator in ateliere de modele

216304 costumier

216305 pictor creator costume

216306 modelier confectii

216307 designer vestimentar

216308 cercetator in arte plastice – design industrial

216309 asistent de cercetare in arte plastice – design industrial

216310 cercetator in arte plastice – textile (tapiserie, contexturi, moda, imprimeuri)

216311 asistent de cercetare in arte plastice – textile (tapiserie, contexturi, moda, imprimeuri)

216312 cercetator in arte plastice-sticla, ceramica, metal

216313 asistent de cercetare in arte plastice – sticla, ceramica, metal

2164 Proiectanti in domeniul urbanismului si de sistematizare a traficului
Proiectantii din domeniul urbanismului si de sistematizare a traficului dezvolta si implementeaza planuri si politici pentru utilizarea controlata a terenurilor rurale si urbane si pentru sistemele de trafic. Acestia coordoneaza direct cercetari si ofera consiliere cu privire la factorii economici, de mediu si sociali care afecteaza utilizarea terenurilor si a fluxurilor de trafic.

216401 urbanist

216402 arhitect urbanism

2165 Cartografi si topografi
Cartografii si topografii determina pozitia exacta, realizeaza sau revizuiesc hartile digitale, grafice, picturale, diagrame ori alte reprezentari vizuale ale caracteristicilor naturale si construite ale limitelor terenurilor, marilor, zonelor subterane si ale corpurilor ceresti, aplicand principii stiintifice si matematice.

216501 cartograf

216502 inginer geodez

216503 subinginer geodez

216504 inginer topograf

216505 inginer topograf minier

216506 proiectant inginer geodez

216507 consilier cadastru

216508 subinginer cadastru

216509 geomatician

2166 Designeri grafica si multimedia
Designerii de grafica si multimedia proiecteaza continutul informatiilor pentru comunicarea vizuala si audio, pentru publicare si imprimare, utilizand tiparituri (publicatii tiparite), filme, forme electronice si digitale, precum si alte forme de mass-media vizuale si audio. Acestia creeaza efecte speciale, animatii sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor in jocurile pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisa si reclame.

216601 designer grafica (studii medii)

216602 animator film de animatie (studii medii)

216603 intermediarist film desene animate (studii medii)

216604 stilizator film desene animate (studii medii)

216605 asistent regizor studio

216606 asistent regizor emisie

216607 designer floral

216608

216609 art director

216610 designer pagini web (studii superioare)

216611 designer grafica (studii superioare)

216612 grafician calculator (studii medii)

216613 designer pagini web (studii medii)

22 Specialisti in domeniul sanatatii
Specialistii in domeniul sanatatii coordoneaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale, aplica cunostintele stiintifice referitoare la medicina, asistenta medicala, stomatologie, medicina veterinara, farmacie si promovarea sanatatii.

221 Medici
Medicii studiaza, diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale la om, prin aplicarea principiilor si procedurilor medicinei moderne. Acestia planifica, supravegheaza si evalueaza implementarea planurilor de ingrijire si tratament de catre alti furnizori de servicii de sanatate, coordoneaza educatia medicala si activitatile de cercetare.

2211 Medici de medicina de familie/medicina generala
Medicii de medicina de familie/medicina generala diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale la om, prin aplicarea principiilor si procedurilor medicinei moderne. Acestia nu isi limiteaza activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament si pot sa isi asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzatoare si continua a ingrijirii medicale persoanelor, familiilor si comunitatilor.

221101 medic medicina generala

221102 medic rezident

221103 consilier medic

221104 expert medic

221105 inspector de specialitate medic

221106 referent de specialitate medic

221107 medic primar

221108 medic medicina de familie

221109 cercetator in medicina generala

221110 asistent de cercetare in medicina generala

2212 Medici specialisti
Medicii de specialitate diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale la om, prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare medicala, chirurgicale, tehnicilor fizice si psihiatrice, prin aplicarea principiilor si procedurilor medicinei moderne. Acestia se specializeaza in anumite categorii de afectiuni, tipuri de pacienti sau metode de tratament si pot efectua educatia medicala si cercetarea in domeniile de specializare alese.

221201 medic specialist

222 Asistenti medicali generalisti si moase
Asistentii medicali si moasele ofera tratament si servicii de ingrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum si altor persoane care au nevoie de ingrijire din cauza riscurilor potentiale asupra sanatatii, inclusiv inaintea, in timpul sau dupa nasterea copilului. Acestia isi asuma responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea si evaluarea ingrijirii pacientilor, inclusiv supravegherea altor lucratori din domeniul ingrijirii sanatatii, lucrand in mod autonom ori in echipe cu medici si cu alte persoane in aplicarea practica a masurilor preventive si curative.

2221 Asistenti medicali generalisti
Asistentii medicali generalisti ofera tratament, asistenta si servicii de ingrijire pentru persoanele care au nevoie de ingrijire medicala ca urmare a efectelor imbatranirii, ranirii, bolilor sau altor insuficiente fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sanatatii. Acestia isi asuma responsabilitatea pentru planificarea si gestionarea ingrijirii pacientilor, inclusiv supravegherea altor lucratori de ingrijire a sanatatii, lucrand in mod autonom sau in echipe cu medici si cu alte persoane in aplicarea practica a masurilor prevenire si curative.

222101 asistent medical generalist

2222 Moase
Moasele planifica, gestioneaza, ofera si evalueaza serviciile de ingrijire necesare inaintea, in timpul si dupa perioada sarcinii si a nasterii copilului. Acestea ofera ingrijire pentru reducerea riscurilor de sanatate pentru femei si copiii nou-nascuti, lucrand in mod autonom sau in echipe cu alti furnizori de servicii de ingrijire a sanatatii.

222201 moasa

223 Practicieni de medicina complementara/alternativa
Practicienii de medicina complementara/alternativa previn, diagnosticheaza si trateaza bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale si se ocupa cu mentinerea sanatatii generale a oamenilor prin aplicarea cunostintelor, abilitatilor si practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credintelor si experientelor originare din anumite culturi specifice.

2230 Practicieni de medicina complementara/alternativa
Practicienii de medicina complementara/alternativa previn, diagnosticheaza si trateaza bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale si se ocupa cu mentinerea sanatatii generale a oamenilor prin aplicarea cunostintelor, abilitatilor (deprinderilor) si practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credintelor si experientelor, originare din anumite culturi specifice.

223001 cercetator in medicina traditionala

223002 asistent de cercetare in medicina traditionala

223003 instructor ergoterapie

223004 tehnician homeopat

223005 instructor de educatie sanitara

223006 bioenergetician

223007 inforenergetician radiestezist

223008 terapeut in terapii complementare

224 Paramedici
Paramedicii furnizeaza servicii medicale de consultanta, de diagnostic, curative si preventive pentru oameni, mai limitate in ceea ce priveste complexitatea decat cele efectuate de catre medici. Acestia lucreaza in mod autonom sau sub supravegherea limitata a medicilor si aplica proceduri clinice avansate pentru tratarea si prevenirea bolilor, leziunilor si altor deficiente fizice ori mentale comune pentru anumite comunitati.

2240 Paramedici
Paramedicii furnizeaza servicii medicale de consultanta, de diagnostic, curative si preventive pentru oameni, mai limitate in ceea ce priveste complexitatea decat cele efectuate de catre medici. Acestia lucreaza in mod autonom sau sub supravegherea limitata a medicilor si aplica proceduri clinice avansate pentru tratarea si prevenirea bolilor, leziunilor si altor deficiente fizice ori mentale comune pentru anumite comunitati.

224001

225 Medici veterinari
Medicii veterinari diagnosticheaza, previn si trateaza bolile, leziunile si disfunctiile animalelor. Acestia pot furniza servicii de ingrijire unei game largi de animale sau se pot specializa in tratamentul unui anumit grup de animale ori intr-o anumita zona de specialitate; pot furniza servicii profesionale catre firmele comerciale care produc produse biologice si farmaceutice.

2250 Medici veterinari
Medicii veterinari diagnosticheaza, previn si trateaza bolile, leziunile si disfunctiile animalelor. Acestia pot furniza servicii de ingrijire unei game largi de animale sau se pot specializa in tratamentul unui anumit grup de animale ori intr-o anumita zona de specialitate; pot furniza servicii profesionale catre firmele comerciale care produc produse biologice si farmaceutice.

225001 epizotolog

225002 medic veterinar

225003 medic veterinar – oncologie comparata

225004 cercetator in medicina veterinara

225005 asistent de cercetare in medicina veterinara

226 Alti specialisti in domeniul sanatatii
Alti specialisti din domeniul sanatatii furnizeaza servicii de sanatate legate de medicina dentara, farmacie, sanatatea si igiena mediului, sanatatea si securitatea la locul de munca, fizioterapie, nutritie, auz, vorbire, vedere, terapii de reabilitare. Aceasta grupa minora include toti specialistii din domeniul sanatatii umane, cu exceptia medicilor de medicina de familie si a medicilor specialisti, practicienilor din medicina complementara/alternativa, veterinarilor, asistentilor medicali generalisti, moaselor si paramedicilor.

2261 Medici dentisti
Medicii dentisti diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, ranile si anomaliile dentare ale cavitatii bucale, ale maxilarelor si ale tesuturilor asociate, prin aplicarea principiilor si procedurilor de stomatologie moderna. Acestia folosesc o gama larga de tehnici specializate de diagnosticare, de chirurgie si de alta natura pentru promovarea si restabilirea sanatatii orale.

226101 medic stomatolog

226102 medic stomatolog rezident

226103 medic stomatolog de specialitate

226104 cercetator in medicina stomatologica

226105 asistent de cercetare in medicina stomatologica

2262 Farmacisti
Farmacistii depoziteaza, pastreaza, combina si distribuie produsele medicinale si ofera consultanta cu privire la utilizarea corecta si la reactiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici si de alti specialisti in domeniul sanatatii. Acestia contribuie la cercetarea, pregatirea testarii, prescrierea si monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sanatatii umane.

226201 farmacist

226202 farmacist rezident

226203 farmacist de specialitate

2263 Specialisti in domeniul mediului si al igienei si sanatatii ocupationale
Specialistii in domeniul mediului si al igienei si sanatatii ocupationale evalueaza, planifica si implementeaza programe pentru recunoasterea, monitorizarea si controlul factorilor de mediu care pot afecta sanatatea umana, pentru a asigura conditii de munca sigure si sanatoase, precum si pentru a preveni boli sau leziuni cauzate de agenti chimici, fizici, radiologici si biologici ori de factori ergonomici.

226301 inginer clinic

226302 specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca

226303 coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (studii superioare)

226304 cercetator stiintific in bacteriologie, microbiochimie, farmacologie

226305 asistent de cercetare in bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie

226306 igienist

226307 evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

226308 coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pentru logistica (studii superioare)

2264 Fizioterapeuti
Fizioterapeutii evalueaza, planifica si implementeaza programe de reabilitare care imbunatatesc sau restabilesc functiile motorii umane, maresc capacitatea de miscare, calmeaza durerile si trateaza ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli si alte deficiente. Acestia aplica o gama larga de terapii fizice si tehnici, cum ar fi miscarea, ultrasunetele, laserul si alte tehnici similare.

226401 fiziokinetoterapeut

226402 fizioterapeut

226403 cercetator in fiziokinetoterapie

226404 asistent de cercetare in fiziokinetoterapie

226405 kinetoterapeut

226406 profesor de cultura fizica medicala

2265 Dieteticieni si nutritionisti
Dieteticienii si nutritionistii evalueaza, planifica si implementeaza programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor si al nutritiei asupra sanatatii umane.

226501 asistent de nutritie

226502 dietetician

226503 nutritionist si dietetician

2266 Audiologi si specialisti in logopedie
Audiologii si specialistii in logopedie evalueaza, gestioneaza si trateaza tulburarile fizice care afecteaza auzul uman, vorbirea, comunicarea si capacitatea de inghitire. Acestia recomanda dispozitive de corectie sau terapii de reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului, tulburari de vorbire, precum si probleme senzoriale si neuronale si de asemenea ofera consiliere privind siguranta auzului si o comunicare mai buna.

226601 instructor logoped

226602 interpret in limbaj mimico-gestual (studii medii)

226603 logoped

226604 audiolog

2267 Optometristi si opticieni
Optometristii si opticienii furnizeaza diagnostice, servicii de gestionare si tratament pentru afectiunile de vedere si ale sistemului vizual. Acestia ofera consultanta privind ingrijirea ochilor si prescriu ajutoare optice sau alte terapii pentru tulburarile vizuale.

226701 optometrist (studii superioare)

2269 Specialisti in domeniul sanatatii neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din domeniul sanatatii neclasificati in alta parte in subgrupa majora 22 – Specialisti in domeniul sanatatii.

226901 medic igienist

226902 medic expertiza a capacitatii de munca

226903 medic legist

226904 bioinginer medical

226905 asistent medical (studii superioare)

226906 fizician medical

226907 medic specialist psihiatru

226908 medic de familie cu competente in sanatatea mintala

226909 cercetator in educatie fizica si sport

226910 asistent de cercetare in educatie fizica si sport

226911 consilier sportiv

226912 biochimist medical specialist

226913 biolog medical specialist

226914 chimist medical specialist

226915 biochimist medical principal

226916 biolog medical principal

226917 chimist medical principal

23 Specialisti in invatamant
Specialistii din invatamant predau teoria si practica uneia sau mai multor discipline la diferite niveluri de invatamant, coordoneaza cercetari si imbunatatesc ori dezvolta concepte, teorii si metode operationale referitoare la disciplinele specifice proprii si realizeaza lucrari stiintifice si carti.

231 Profesori universitari si asimilati
Profesorii universitari si asimilatii acestora din invatamantul superior pregatesc si predau cursuri si coordoneaza lucrari practice privind unul sau mai multe subiecte in cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o alta institutie de invatamant superior. Acestia desfasoara activitati de cercetare, pregatesc lucrari stiintifice si carti.

2310 Profesori universitari si asimilati
Profesorii universitari si asimilatii acestora din invatamantul superior pregatesc si predau cursuri si coordoneaza lucrari practice privind unul sau mai multe subiecte in cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o alta institutie de invatamant superior. Acestia desfasoara activitati de cercetare, pregatesc lucrari stiintifice si carti.

231001 asistent universitar

231002 conferentiar universitar

231003 lector universitar

231004 preparator invatamantul universitar

231005 profesor universitar

231006 expert centre de perfectionare

232 Profesori in invatamantul profesional
Profesorii din invatamantul profesional predau discipline tehnice sau profesionale in institutii de educatie continua si pentru elevii din scolile secundare si colegii. Acestia pregatesc elevii pentru incadrarea in anumite ocupatii sau domenii profesionale pentru care invatamantul universitar ori superior nu este necesar in mod normal.

2320 Profesori in invatamantul profesional
Profesorii din invatamantul profesional predau discipline tehnice sau profesionale in institutii de educatie continua si pentru elevii din scolile secundare si colegii. Acestia pregatesc elevii pentru incadrarea in anumite ocupatii sau domenii profesionale pentru care invatamantul superior nu este necesar in mod normal.

232001 profesor in invatamantul profesional si de maistri

233 Profesori in invatamantul secundar
Profesorii din invatamantul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de invatamant secundar, excluzand disciplinele destinate sa pregateasca elevii pentru angajarea in anumite domenii profesionale.

2330 Profesori in invatamantul secundar
Profesorii din invatamantul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de invatamant secundar, excluzand disciplinele destinate sa pregateasca elevii pentru angajarea in anumite domenii profesionale.

233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal

233002 profesor in invatamantul gimnazial

234 Profesori in invatamantul primar si prescolar
Profesorii din invatamantul primar si prescolar predau o serie de discipline la nivel de invatamant primar si organizeaza activitati educationale pentru copiii sub varsta de scoala primara.

2341 Profesori in invatamantul primar
Profesorii din invatamantul primar predau o serie de discipline la nivelul invatamantului primar.

234101 profesor in invatamantul primar

234102

234103

2342 Educatori in invatamantul prescolar
Educatorii din invatamantul prescolar promoveaza dezvoltarea sociala, fizica si intelectuala a copiilor sub varsta necesara pentru scoala primara, prin furnizarea de activitati educative si distractive.

234201 profesor in invatamantul prescolar

234202

234203

235 Alti specialisti in invatamant
Alti specialisti in invatamant desfasoara activitati de cercetare si ofera consultanta cu privire la metodele de predare, instruiesc persoanele cu dificultati de invatare sau cu nevoi speciale; predau limbi straine pentru migratie si alte scopuri conexe; ofera invatamant privat; predau arte, tehnologia informatiei si alte discipline din afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior si furnizeaza alte servicii de invatamant neclasificate in alta parte in subgrupa majora 23 – Specialisti in invatamant.

2351 Specialisti in metodologie didactica
Specialistii in metodologie didactica desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare sau ofera consiliere cu privire la cursurile si metodele de predare. Acestia revizuiesc si examineaza activitatea profesorilor, modul de functionare a institutiilor de invatamant si rezultatele obtinute si recomanda modificari si imbunatatiri.

235101 cercetator in pedagogie

235102 asistent de cercetare in pedagogie

235103 consilier invatamant

235104 expert invatamant

235105 inspector scolar

235106 referent de specialitate invatamant

2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
Instructorii-formatori pentru elevi cu nevoi speciale predau copiilor, persoanelor tinere sau adultilor cu handicap fizic ori mental sau acelora cu dificultati de invatare ori alte nevoi speciale. Acestia promoveaza dezvoltarea sociala, emotionala, intelectuala si fizica a elevilor lor.

235201 defectolog

235202 interpret in limbaj mimico-gestual (studii superioare)

235203 educator in unitati de handicapati

235204 instructor-educator in unitati de handicapati

235205 pedagog de recuperare

2353 Alti instructori-formatori de limbi straine
Alti instructori-formatori de limbi straine predau adultilor si copiilor care invata o limba straina in scop de migratie, pentru a indeplini cerintele necesare pentru ocupare sau alte oportunitati de angajare, pentru a facilita participarea la programe educationale care sunt predate intr-o limba straina ori pentru dezvoltarea cunostintelor personale. Acestia lucreaza in afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior sau in sprijinul elevilor/studentilor si profesorilor din cadrul acestor sisteme.

2354 Alti instructori-formatori de muzica
Alti instructori-formatori de muzica predau elevilor/studentilor practica, teoria si activitatile de interpretare a muzicii in afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior, dar pot oferi lectii private sau pentru grupuri mici ca o activitate extra-curriculara, in colaborare cu institutiile de invatamant.

2355 Alti instructori-formatori de arta
Alti instructori-formatori de arta predau elevilor practica, teoria si activitatile de interpretare a dansului, teatrului, artelor vizuale si altor arte (excluzand muzica) in afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior, dar pot oferi si lectii private sau pentru mici grupuri ca o activitate extracurriculara, in colaborare cu institutiile de invatamant.

2356 Instructori-formatori in tehnologia informatiei
Instructorii-formatori din tehnologia informatiei dezvolta, programeaza si coordoneaza programe de formare si cursuri pentru calculator pentru alti utilizatori ai tehnologiei informatiei in afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior.

2359 Specialisti in invatamant neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din invatamant neclasificati in alta parte in subgrupa majora 23 – Specialisti in invatamant. De exemplu, grupa de baza include pe cei care ofera invatamant privat pentru alte discipline decat limbile straine si artele, precum si pe cei care ofera consiliere educationala pentru elevi.

235901 secretar institut, facultate

235902 mentor

235903 consilier scolar

235904 designer instructional

235905 dezvoltator de e-learning

235906 laborant in invatamant

235907 maistru instructor

235908 pedagog scolar

235909 secretar scoala

235910 sef atelier scoala

235911 mediator scolar

235912 inspector scolar pentru implementarea descentralizarii institutionale

235913 inspector scolar pentru managementul resurselor umane

235914 inspector scolar pentru mentorat

235915 inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane

235916 inspector scolar pentru educatie permanenta

235917 inspector scolar pentru invatamant particular si alternative educationale

235918 inspector scolar pentru invatamantul special

235919 director Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE)

235920 consilier pentru tineret

235921 inspector scolar pentru proiecte educationale

235922 consilier mediator

24 Specialisti in domeniul administrativ-comercial
Specialistii din domeniul administrativ si comercial indeplinesc sarcini analitice, conceptuale si practice pentru a furniza servicii in domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relatii publice si marketing, vanzari in domeniul tehnic, medical, tehnologia informatiei si comunicatiilor; coordoneaza si revizuiesc structurile organizationale, metodele si sistemele, precum si analizele cantitative de informatii care afecteaza programele de investitii.

241 Specialisti in domeniul finantelor
Specialistii din domeniul finantelor planifica, dezvolta, organizeaza, administreaza, investesc, gestioneaza si coordoneaza analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unitati si institutii publice sau private.

2411 Contabili
Contabilii planifica, organizeaza si administreaza sistemele de contabilitate pentru persoane fizice si persoane juridice (institutii). Unele ocupatii clasificate aici se refera la analizarea si examinarea situatiilor contabile si financiare ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, pentru a asigura acuratetea si conformitatea cu standardele si procedurile contabile stabilite.

241101 controlor tezaur

241102 expert contabil-verificator

241103 revizor contabil

241104 referent de specialitate financiar-contabilitate

241105 auditor intern

241106 controlor de gestiune

241107 auditor financiar

2412 Specialisti consultanti in domeniul financiar si al investitiilor
Specialistii consultanti din domeniul financiar si al investitiilor dezvolta planuri financiare pentru persoane fizice si organizatii, investesc si administreaza fonduri in numele acestora.

241201 cenzor

241202 comisar Garda Financiara

241203 consilier financiar-bancar

241204 expert financiar-bancar

241205 inspector financiar-bancar

241206 inspector asigurari

241207 comisar principal

241208 consultant bugetar

241209 dealer

241210 evaluator

241211 analist investitii

241212 manager de fond actiuni/ obligatiuni

241213 consultant plasamente valori mobiliare

241214 agent capital de risc

241215 administrator credite

241216 specialist control risc

241217 specialist evaluare daune

241218 lichidator

241219 administrator judiciar

241220 analist pret de revenire/ costuri

241221 expert fiscal

241222 consultant fiscal

241223 inspector general de banca

241224 economist banca

241225 manager banca

241226 manager de operatiuni/ produs

241227 manager relatii cu clientii bancii/ societate de leasing

241228 trezorier (studii superioare)

241229 analist bancar/ societate de leasing

241230 ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare)

241231 administrator bancar/ produs leasing

241232 operator cifru (mesaje cifrate)

241233 proiectant produse bancare

241234 consultant bancar

241235 agent compensare (interbancara)

241236 referent bancar/ societate de leasing

241237 ofiter conformitate

241238 expert conformitate

241239 ofiter securitatea informatiei (Security Officer – SO)

241240 administrator de risc

241241 analist credite

241242 inspector de specialitate asigurari

241243 inspector de specialitate subscriere

241244 referent de specialitate asigurari

241245 consilier vanzari asigurari

241246 inspector coordonator asigurari

241247 inspector de risc

241248 inspector de specialitate daune

241249 inspector coordonator daune

241250 specialist sistem asigurari

241251 expert evaluator de intreprinderi

241252 expert evaluator de proprietati imobiliare

241253 expert evaluator de bunuri mobile

241254 expert evaluator de active financiare

241255 planificator/ specialist plan sinteze

241256 expert in ingineria costurilor investitionale

241257 expert contractare activitati investitionale

241258 expert receptie investitii industriale

241259 expert eficientizare investitii

241260 expert evaluare-actualizare devize generale investitii

241261 expert elaborare-evaluare documentatii achizitii investitionale

241262 expert in management activitati investitionale

241263 evaluator proiecte

241264 inspector casier

241265 broker de tehnologii

241266 gemolog

241267 evaluator bunuri culturale

241268 specialist piete reglementate

241269 consultant de investitii

241270 specialist control intern in domeniul pietei de capital

241271 specialist pentru piata de capital

2413 Analisti financiari
Analistii financiari efectueaza analize cantitative ale informatiilor care afecteaza programele de investitii ale institutiilor publice sau private.

241301 cercetator in finante-banci

241302 asistent de cercetare in finante-banci

241303 cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar

241304 asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar

241305 analist financiar

241306 auditor intern in sectorul public

241307 asistent analist

241308 specialist bancar

241309 analist financiar bancar

241310 asistent bancar

241311 specialist/ analist organizare

242 Specialisti in domeniul administrativ
Specialistii in domeniul administrativ aplica diferite concepte si teorii referitoare la imbunatatirea eficientei organizatiilor si a persoanelor din cadrul acestora.

2421 Analisti de management si organizare
Analistii de management si organizare ofera asistenta organizatiilor pentru a obtine o eficienta mai mare si pentru a rezolva problemele organizationale. Acestia studiaza structurile, metodele, sistemele si procedurile organizationale.

242101 manager proiect

242102 specialist imbunatatire procese

242103 specialist strategie industriala

242104 responsabil proces

242105 coordonator secretariat studiouri teritoriale

242106 manager de inovare

242107 expert in conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta

242108 manager imbunatatire procese

242109 specialist plan progres

242110 specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice

242111 administrator societate comerciala

242112 manager de proiect in parteneriat public privat

242113 consultant de securitate

242114

242115 evaluator de risc la securitatea fizica

242116

242117 manager de facilitati

2422 Specialisti in domeniul politicilor administrative
Specialistii in domeniul politicilor administrative dezvolta si analizeaza politicile referitoare la proiectarea, implementarea si modificarea operatiunilor si programelor guvernamentale si comerciale.

242201 consilier administratia publica

242202 expert administratia publica

242203 inspector de specialitate in administratia publica

242204 referent de specialitate in administratia publica

242205 consultant in administratia publica

242206 reglementator

242207 agent de dezvoltare

242208 administrator public

242209 inspector de integritate

242210 examinator de stat de specialitate

242211 administrator publicatii

242212 agent consular

242213 expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene

242214 consilier afaceri europene

242215 referent relatii externe

242216 inspector de trafic rutier (studii superioare)

242217 expert informatii pentru afaceri

242218 administrator editura

242219 expert aplicare legislatie armonizata in domeniul industriei si comertului

242220 expert legislatia muncii

242221 expert/specialist in parteneriat public-privat

242222 analist informatii de firma

242223 investigator

242224 analist de informatii

242225 consilire de stare civila

242226 inspector de stare civila

242227 ofiter de legatura pentru securitatea infrastructurii critice nationale/europene

242228 auditor de securitate a aviației civile

242229 consilier dezvoltare locala și regionala

242230 expert in egalitate de șanse

2423 Specialisti in domeniul resurselor umane si de personal
Specialistii in domeniul resurselor umane si de personal furnizeaza servicii legate de politicile de personal cum ar fi recrutarea sau dezvoltare a personalului, analize ocupationale si orientare profesionala.

242301 consilier forta de munca si somaj

242302 expert forta de munca si somaj

242303 inspector de specialitate forta de munca si somaj

242304 expert in securitate si sanatate in munca

242305 referent de specialitate forta de munca si somaj

242306 consilier orientare privind cariera

242307 consultant in domeniul fortei de munca

242308 analist piata muncii

242309 analist recrutare/ integrare salariati

242310 analist sisteme salarizare

242311 consultant reconversie-mobilitate personal

242312 consultant conditii de munca

242313 specialist sisteme de calificare

242314 specialist resurse umane

242315 consilier vocational

242316 consultant in standardizare

242317 consultant in resurse umane

242318 consultant intern in resurse umane

242319 specialist in formare

242320 specialist in recrutare

242321 specialist in compensatii si beneficii

242322 specialist in dezvoltare organizationala

242323 specialist in relatii de munca

242324 consilier pentru dezvoltare personala

2424 Specialisti in formarea si dezvoltarea personalului
Specialistii in formarea si dezvoltarea personalului planifica, dezvolta, implementeaza si evalueaza programele de formare si dezvoltare, pentru a se asigura ca atat echipa de management, cat si personalul isi insusesc abilitatile si dezvolta competentele cerute de catre organizatie pentru a realiza obiectivele organizationale.

242401 formator

242402 formator de formatori

242403 organizator/ conceptor/ consultant formare

242404 inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala

242405 evaluator de competente profesionale

242406 manager de formare

242407 administrator de formare

242408 evaluator de furnizori si programe de formare

242409 evaluator de evaluatori

242410 evaluator extern

242411 evaluator in sistemul formarii profesionale continue

242412 specialist in activitatea de coaching

2429 Specialisti in administratie neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialisti in administratie neclasificati in alta parte in grupa minora 242 – Specialisti in domeniul administrativ. De exemplu, grupa de baza include specialistii care elaboreaza strategiile si programele institutiilor publice, organizatiilor si companiilor cu impact social si economic.

242901 auditor responsabilitate sociala

242902 responsabil al managementului responsabilitatii sociale

242903 manager de responsabilitate sociala

243 Specialisti in vanzari, marketing si relatii publice
Specialistii in vanzari, marketing si relatii publice planifica, dezvolta, coordoneaza si implementeaza programe de diseminare a informatiei pentru a promova organizatiile, bunurile si serviciile si reprezinta companiile in activitatea de vanzare a unor game de produse si servicii tehnice, industriale, medicale, farmaceutice si de tehnologia informatiei si comunicatiilor.

2431 Specialisti in publicitate si marketing
Specialistii in publicitate si marketing dezvolta si coordoneaza strategiile si campaniile de publicitate, realizeaza lansarea pe piata de noi bunuri si servicii, identifica si dezvolta oportunitatile de piata pentru produsele si serviciile noi, precum si pentru cele deja existente.

243101 art director publicitate (studii medii)

243102 organizator activitate turism (studii superioare)

243103 specialist marketing

243104 manager de produs

2432 Specialisti in relatii publice
Specialistii in relatii publice planifica, dezvolta, implementeaza si evalueaza strategiile de informare si comunicare care asigura intelegerea si imaginea favorabila cu privire la companii si alte organizatii, bunurile si serviciile acestora, rolul lor in cadrul comunitatii.

243201 specialist in relatii publice

243202 mediator

243203 referent de specialitate marketing

243204 specialist protocol si ceremonial

243205 consultant cameral

243206 purtator de cuvant

243207 brand manager

243208 organizator protocol

243209 organizator relatii

243210 organizator targuri si expozitii

243211 prezentator expozitii

243212 specialist relatii sociale

243213 expert relatii externe

243214 curier diplomatic

243215 specialist garantii auto

243216 analist servicii client

243217 asistent director/ responsabil de functiune (studii superioare)

243218 corespondent comercial

243219 asistent comercial

243220 specialist in activitatea de lobby

243221 arbitru

2433 Specialisti in vanzarea de produse tehnice si medicale (exclusiv TIC)
Specialistii in vanzarea de produse tehnice si medicale (exclusiv TIC) reprezinta companiile in vanzarea unei game de produse si servicii industriale, medicale si farmaceutice, servicii catre unitati industriale, de afaceri, profesionale si de alta natura.

243301 analist cumparari/ consultant furnizori

243302 reprezentant medical

2434 Specialisti in vanzarea produselor de tehnologia informatiei si comunicatiilor
Specialistii in vanzarea produselor de tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) se ocupa cu activitatea de vanzare cu ridicata a componentelor de calculator, a programelor de calculator si a altor bunuri si servicii privind tehnologia informatiei si comunicatiilor, inclusiv echipamentele, si furnizeaza informatii specializate, in functie de cerinte.

25 Specialisti in tehnologia informatiei si comunicatiilor
Specialistii in tehnologia informatiei si comunicatiilor efectueaza cercetari, planifica, proiecteaza, testeaza, furnizeaza consiliere si imbunatatesc sistemele de tehnologia informatiei, componentele de calculator (hardware, software), programele informatice si conceptele conexe pentru aplicatii informatice specifice; elaboreaza documentatia corespunzatoare, incluzand principiile, politicile si procedurile; proiecteaza, dezvolta, controleaza, mentin si sprijina bazele de date si alte sisteme de informatii, pentru a asigura o performanta optima, precum si integritatea si securitatea datelor.

251 Analisti programatori in domeniul software
Analistii programatori in domeniul software efectueaza cercetari, planifica, proiecteaza, testeaza, furnizeaza consultanta pentru imbunatatirea sistemelor de tehnologia informatiei, cum ar fi hardware, software si alte aplicatii informatice, pentru a satisface cerintele specifice.

2511 Analisti de sistem
Analistii de sistem efectueaza cercetari, analizeaza si evalueaza cerintele clientului privind tehnologia informatiei, procedurile sau problemele, dezvolta si implementeaza propuneri, recomandari, precum si planuri de imbunatatire a sistemelor de informare actuale sau viitoare.

251101 proiectant sisteme informatice

2512 Proiectanti de software
Proiectantii de software cerceteaza, analizeaza si evalueaza cerintele pentru aplicatiile informatice existente sau noi si pentru sistemele de operare, proiecteaza, dezvolta, testeaza si intretin solutiile software pentru a satisface aceste cerinte.

251201 analist

251202 programator

251203 inginer de sistem in informatica

251204 programator de sistem informatic

251205 inginer de sistem software

251206 manager proiect informatic

2513 Proiectanti de sisteme web si multimedia
Proiectantii de sisteme web si multimedia combina activitatea de proiectare si cunostintele tehnice pentru cercetarea, analizarea, evaluarea, proiectarea, programarea si modificarea paginilor web, precum si a aplicatiilor care imbina texte, grafice, animatii, imagini, prezentari video si audio, precum si alte mijloace de comunicare interactive.

251301 specialist e-Afaceri

251302 specialist in e-Guvernare

251303 specialist in e-Media

251304 specialist in e-Sanatate

2514 Programatori de aplicatii
Programatorii de aplicatii se ocupa cu scrierea si intretinerea codului de programare prezentat in instructiunile si specificatiile tehnice pentru aplicatiile software si sistemele de operare.

251401 specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator

251402 specialist in proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice

2519 Analisti programatori in domeniul software neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde proiectantii de aplicatii informatice si analistii neclasificati in alta parte in grupa minora 251 – Analisti programatori in domeniul software. De exemplu aceasta grupa de baza include acei profesionisti specializati in asigurarea calitatii, inclusiv testarea programelor informatice (software).

251901 consultant in informatica

252 Specialisti in baze de date si retele
Specialistii in baze de date si retele proiecteaza, dezvolta, controleaza, intretin si sprijina performanta optima si securitatea sistemelor de tehnologia informatiei si a infrastructurii, inclusiv bazele de date, componentele de calculator si programele informatice, retele si sisteme de operare.

2521 Designeri si administratori de baze de date
Designerii si administratorii de baze de date proiecteaza, dezvolta, controleaza, intretin si sprijina performanta optima si securitatea bazelor de date.

252101 administrator baze de date

2522 Administratori de sistem
Administratorii de sistem dezvolta, controleaza, intretin si sprijina performanta optima si securitatea sistemelor de tehnologia informatiei.

252201 administrator sistem de securitate bancara

2523 Specialisti in retele de calculatoare
Specialistii in retele de calculatoare cerceteaza, analizeaza si recomanda strategii pentru arhitectura si dezvoltarea retelei; implementeaza, gestioneaza, intretin si configureaza retele de hardware si software, monitorizeaza, remediaza defectiunile si optimizeaza performanta.

252301 administrator de retea de calculatoare

252302 administrator de retea de telefonie VOIP

2529 Specialisti in baze de date si retele neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii in baze de date si retele, neclasificati in alta parte in grupa minora 252 – Specialisti in baze de date si retele. De exemplu, aceasta grupa de baza include specialistii in domeniul securitatii informatiei si al tehnologiei comunicatiilor.

252901 specialist SIG/IT

26 Specialisti in domeniul juridic, social si cultural
Specialistii in domeniul juridic, social si cultural efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale, ori aplica cunostintele referitoare la lege, la stocarea si regasirea de informatii si artefacte, psihologie, asistenta sociala, politica, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie si alte stiinte, precum si la arte si divertisment.

261 Specialisti in domeniul juridic
Specialistii din domeniul juridic efectueaza activitati de cercetare pe probleme juridice, consiliaza clientii cu privire la aspectele juridice ale problemelor, pledeaza cazuri sau conduc activitati de urmarire penala in cadrul instantelor de judecata, prezideaza procedurile judiciare in instantele de judecata, elaboreaza legi si regulamente.

2611 Avocati
Avocatii ofera clientilor consultanta juridica pe o mare varietate de subiecte, intocmesc documente juridice, reprezinta clientii in fata consiliilor de administratie sau in fata tribunalelor, pledeaza cazuri ori conduc activitati de urmarire penala in fata instantelor de judecata sau instruiesc avocatii pledanti pentru a pleda in instantele de judecata superioare.

261101 avocat

261102 jurisconsult

261103 consilier juridic

2612 Magistrati
Judecatorii prezideaza procedurile civile si penale in cadrul instantelor de judecata.

261201 procuror

261202 judecator

261203 magistrat – asistent

261204 inspector judiciar

261205 asistent judiciar

261206 personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor

2619 Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din domeniul juridic neclasificati in alta parte in grupa minora 261 – Specialisti in domeniul juridic. De exemplu grupa de baza include pe cei care indeplinesc functii juridice, altele decat pledarea sau urmarirea penala a cazurilor ori prezidarea procedurilor juridice.

261901 executor judecatoresc

261902 expert criminalist

261903 expert jurist

261904

261905

261906 notar

261907

261908

261909

261910 consilier armonizare legislativa

261911 expert armonizare legislativa

261912 analist armonizare legislativa

261913 registrator carte funciara

261914 revizor jurist

261915 cercetator in domeniul stiintelor juridice

261916 asistent de cercetare in domeniul stiintelor juridice

261917 executor bancar

261918 consilier proprietate industriala autorizat

261919 specialist proprietate intelectuala

261920 expert prevenire si combatere a coruptiei

261921 consilier de probatiune

261922 inspector de probatiune

261923 asistent registrator principal

262 Bibliotecari, arhivari si curatori
Bibliotecarii, arhivarii si curatorii dezvolta si mentin colectii ale arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, galeriilor de arta si ale institutiilor similare.

2621 Arhivari si curatori
Arhivarii si curatorii se ocupa cu colectarea, evaluarea, asigurarea pastrarii in siguranta si conservarea continutului arhivelor, artefactelor si inregistrarilor de interes istoric, cultural, administrativ si artistic, precum si de arta si a altor obiecte. Acestia planifica, elaboreaza si implementeaza sisteme pentru pastrarea in siguranta a inregistrarilor si documentelor istorice de valoare.

262101 arhivist

262102 conservator opere de arta si monumente istorice (studii superioare)

262103 muzeograf

262104 restaurator opere de arta si monumente istorice (studii superioare)

262105 conservator arhiva (studii superioare)

262106 restaurator arhiva (studii superioare)

262107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)

262108 conservator/restaurator pictura murala

262109 conservator/restaurator pictura pe lemn

262110 conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice

262111 conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice

262112 conservator/restaurator componente artistice din piatra, ceramica sau stucatura la monumente istorice

262113 conservator/restaurator vitralii si componente artistice din sticla la monumente istorice

2622 Bibliotecari si specialisti in alte servicii de informare
Bibliotecarii si specialistii in alte servicii de informare se ocupa cu colectarea, selectarea, dezvoltarea, organizarea si intretinerea colectiilor bibliotecilor si a altor depozite de informatii, organizeaza si controleaza alte servicii ale bibliotecilor si furnizeaza informatii utilizatorilor.

262201 bibliograf

262202 bibliotecar (studii superioare)

262203 documentarist (studii superioare)

262204 referent difuzare carte

262205 lector carte

262206 bibliotecar arhivist

262207 referent de specialitate asezamant cultural

263 Specialisti in domeniul social si religios
Specialistii in domeniul social si religios efectueaza cercetari, imbunataesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale, ori aplica cunostintele referitoare la filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie si alte stiinte sociale sau furnizeaza servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor si ale familiilor intr-o comunitate.

2631 Economisti
Economistii efectueaza activitati de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informatiilor si pregatesc rapoarte si planuri pentru a rezolva problemele economice si de afaceri, dezvolta modele de analiza, explica si prognozeaza comportamentul economic. Acestia ofera consiliere pentru afaceri grupurilor de interes si guvernelor pentru a formula solutii la problemele economice si de afaceri prezente sau viitoare.

263101 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist in management

263102 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist in economie generala

263103 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist in economia mediului

263104 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist in comert si marketing

263105 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist in relatii economice internationale

263106 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist in gestiunea economica

263107 consultant in management

263108 tehnician economist

263109 inginer economist

263110 inspector de concurenta

263111 administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)

263112 cercetator economist in management

263113 asistent de cercetare economist in management

263114 cercetator economist in economia mediului

263115 asistent de cercetare economist in economia mediului

263116 cercetator economist in economia generala

263117 asistent de cercetare economist in economia generala

263118 cercetator economist in economie agroalimentara

263119 asistent de cercetare economist in economie agroalimentara

263120 cercetator economist in marketing

263121 asistent de cercetare economist in marketing

263122 cercetator economist in relatii economice internationale

263123 asistent de cercetare economist in relatii economice internationale

263124 cercetator economist in gestiunea economica

263125 asistent de cercetare economist in gestiunea economica

263126 secretar economic (studii superioare)

2632 Sociologi, antropologi si asimilati
Sociologii, antropologii si asimilatii acestora se ocupa cu investigarea si descrierea structurii societatilor, originii si evolutiei acestora, precum si interdependenta dintre conditiile de mediu si activitatile umane. Acestia ofera consiliere cu privire la aplicarea practica a rezultatelor lor in formularea politicilor economice si sociale.

263201 sociolog

263202 geograf

263203 analist de mediu

263204 analist in turism

263205 analist teritorial

263206 arheolog

263207 cercetator de dezvoltare comunitara

263208 cercetator in sociologie

263209 asistent de cercetare in sociologie

263210 cercetator in antropologie

263211 asistent de cercetare in antropologie

263212 cercetator in geografie

263213 asistent de cercetare in geografie

263214 cercetator in arheologie

263215 asistent de cercetare in arheologie

263216 cercetator in etnologie

263217 asistent de cercetare in etnologie

263218 manager consorțiu turistic

263219 expert localizare

263220 promotor local

2633 Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice
Filozofii, istoricii si specialistii in stiinte politice efectueaza cercetari privind natura experientei si existentei umane, fazele sau aspectele istoriei umane, precum si structurile, miscarile si comportamentul politic. Acestia documenteaza si prezinta rezultatele pentru a informa si a ghida actiunile politice si individuale.

263301 filozof

263302 istoric

263303 istoriograf

263304 politolog

263305 cercetator in filozofie

263306 asistent de cercetare in filozofie

263307 cercetator in istorie

263308 asistent de cercetare in istorie

263309 cercetator in stiintele politice

263310 asistent de cercetare in stiintele politice

2634 Psihologi
Psihologii efectueaza cercetari si studiaza procesele mentale si comportamentul fiintelor umane, individual sau in grupuri, si aplica aceste cunostinte pentru a promova adaptarea si dezvoltarea fiintelor umane pe plan personal, social, educational sau ocupational.

263401 psiholog in specialitatea psihologie clinica

263402 psiholog in specialitatea consiliere psihologica

263403 psiholog in specialitatea psihoterapie

263404 psiholog in specialitatea psihologia muncii si organizationala

263405 psiholog in specialitatea psihologia transporturilor

263406 psiholog in specialitatea psihologia aplicata in servicii

263407 psiholog in specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala

263408 psiholog in specialitatea psihopedagogie speciala

263409 psiholog in specialitatea psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale

263410 psiholog in specialitatea psihologie judiciara – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului

263411 psiholog

263412 psihopedagog

263413 expert poligraf

263414 psiholog scolar

263415 cercetator in psihologie

263416 asistent de cercetare in psihologie

263417 cercetator in psihopedagogie speciala

263418 asistent de cercetare in psihopedagogie speciala

263419 terapeut ocupational

2635 Specialisti in asistenta sociala si consiliere
Specialistii in asistenta sociala si consiliere ofera indrumare si consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunitatilor si organizatiilor ca raspuns la dificultatile personale si sociale. Acestia ajuta clientii sa dezvolte abilitati si sa aiba acces la resursele si serviciile suport necesare pentru a raspunde problemelor aparute din cauza somajului, saraciei, dizabilitatilor, dependentei, comportamentului infractional si delicvent, problemelor conjugale si de alta natura.

263501 asistent social

263502 consilier in domeniul adictiilor

263503 ofiter control doping

263504 art-terapeut

263505 asistent social cu competenta in sanatatea mintala

263506 specialist in evaluarea vocationala a persoanelor cu dizabilitati

263507 specialist in angajare asistata

263508 instructor – educator pentru activitati de resocializare

263509 asistent pentru ingrijirea persoanelor varstnice

263510 cercetator in asistenta sociala

263511 asistent de cercetare in asistenta sociala

263512 inspector social

2636 Specialisti in religie
Specialistii in religie perpetueaza traditiile sacre, practicile si credintele religioase. Acestia oficiaza servicii religioase, celebreaza sau administreaza ritualurile unei credinte religioase sau confesionale, ofera indrumare spirituala si morala si indeplinesc alte functii asociate cu practicarea unei religii.

263601 arhiepiscop

263602 arhiereu-vicar

263603 arhondar

263604 cantor

263605 capelan

263606 cardinal

263607 chevrasames

263608 cantaret bisericesc

263609 consilier culte

263610 conducator arhiepiscopal

263611 diacon

263612 episcop

263613 exarh

263614 haham

263615 harmonist

263616 hatip

263617 imam

263618 inspector culte

263619 majghian

263620 melamed

263621 mitropolit

263622 muezin

263623 muftiu

263624 organist

263625 pastor

263626 patriarh

263627 preot

263628 presedinte culte

263629 protopop

263630 provicar

263631 rabin

263632 secretar culte

263633 staret – stareta

263634 treibar

263635 vestitor

263636 vicar

264 Autori, jurnalisti si lingvisti
Autorii, jurnalistii si lingvistii concep si creeaza lucrari literare, interpreteaza si comunica stirile si informatiile publice prin intermediul mass-mediei si traduc sau interpreteaza dintr-o limba in alta.

2641 Autori si asimilati
Autorii si asimilatii acestora planifica, cerceteaza si scriu carti, scenarii, piese de teatru, eseuri, discursuri, manuale, specificatii si alte articole nonjurnalistice (cu exceptia materialelor pentru ziare, reviste si periodice) pentru publicare sau prezentare.

264101 poet

264102 scriitor

2642 Jurnalisti
Jurnalistii se ocupa cu cercetarea, investigarea, interpretarea si comunicarea stirilor si informatiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului si altor mijloace media.

264201 comentator publicist

264202 corector (studii superioare)

264203 corespondent special (tara si strainatate)

264204 corespondent radio

264205 corespondent presa

264206 critic de arta

264207 editorialist

264208 fotoreporter

264209 lector presa/ editura

264210 publicist comentator

264211 redactor

264212 reporter (studii superioare)

264213 reporter operator

264214 secretar de emisie (studii superioare)

264215 secretar de redactie (studii superioare)

264216 secretar responsabil de agentie

264217 sef agentie publicitate

264218 tehnoredactor

264219 ziarist

264220 critic literar

264221 critic muzical

264222 comentator radio TV

264223 redactor rubrica

264224 jurnalist TV (studii medii)

264225 jurnalist TV (studii superioare)

264226 jurnalist TV senior

2643 Traducatori, interpreti si alti lingvisti
Traducatorii, interpretii si alti lingvisti se ocupa cu traducerea sau interpretarea dintr-o limba in alta si studiaza originea, evolutia si structura limbilor.

264301 filolog

264302 interpret

264303 interpret relatii diplomatice

264304 referent literar

264305 secretar literar

264306 traducator (studii superioare)

264307 translator

264308 grafolog

264309 revizor lingvist

264310 terminolog

264311 translator emisie

264312 cercetator in lingvistica

264313 asistent de cercetare in lingvistica

264314 cercetator in filologie

264315 asistent de cercetare in filologie

265 Artisti creatori si actori
Artistii creatori si actorii comunica idei, impresii si fapte intr-o gama larga de mijloace media pentru a realiza efecte speciale; interpreteaza o compozitie, cum ar fi o partitura muzicala sau un scenariu; gazduiesc prezentarea unei asemenea interpretari si a altor evenimente media.

2651 Specialisti in arte vizuale
Specialistii in arte vizuale creeaza si realizeaza lucrari de arta prin sculptura, pictura, desen, crearea de desene animate, gravura sau alte tehnici asemanatoare.

265101 caricaturist (studii superioare)

265102 artist plastic

265103 desenator film animatie

265104 grafician

265105 machetist

265106 pictor

265107 pictor scenograf

265108 sculptor

265109 sculptor papusi

265110 restaurator tablouri

2652 Muzicieni, cantareti si compozitori
Muzicienii, cantaretii si compozitorii se ocupa cu scrierea, organizarea si interpretarea compozitiilor muzicale.

265201 acompaniator

265202 artist liric

265203 concert maestru

265204 corepetitor

265205 corist

265206 dirijor

265207 ilustrator muzical

265208 maestru studii canto

265209 instrumentist

265210 maestru cor

265211 referent muzical

265212 secretar muzical

265213 sef orchestra

265214 solist instrumentist

265215 solist vocal

265216 sufleur opera

265217 copiator note muzicale

265218 specialist instrumente de suflat

265219 artist instrumentist

265220 solist concertist

265221 dirijor cor

265222 maestru corepetitor

265223 artist liric opera

265224 corist opera

265225 maestru acordor pian clavecin

265226 maestru lutier

265227 specialist orga

265228 regizor muzical

265229 cantaret

265230 instrumentist muzicant

265231 disc-jockey

265232 video-jockey

265233 maestru de ceremonii

265234 instrumentist (studii medii)

2653 Dansatori si coregrafi
Dansatorii si coregrafii concep, creeaza sau interpreteaza dansurile.

265301 balerin

265302 coregraf

265303 maestru studii de balet

265304 maestru de balet

265305 solist balet

265306 maestru dans

265307 dansator

265308 instructor de dans

2654 Regizori si producatori de film, teatru si alte spectacole
Regizorii si producatorii de film, teatru si alte spectacole supravegheaza si controleaza aspectele tehnice si artistice ale filmelor, productiilor de televiziune sau radio si ale spectacolelor de teatru.

265401 consultant artistic

265402 corector transmisie

265403 instructor film

265404 instructor retea cinematografica

265405 lector scenarii

265406 intermediarist film de desene animate (studii superioare)

265407 stilizator film de desene animate (studii superioare)

265408 producator delegat film

265409 realizator emisiuni RTV

265410 regizor artistic

265411 regizor emisie

265412 regizor studio

265413 regizor sunet

265414 regizor tehnic

265415 secretar sef productie film

265416 sufleur teatru

265417 maestru artist circ

265418 producator RTV (stiri)

265419 editor RTV (stiri)

265420 director imagine

265421 referent de specialitate selectie programe TV

265422 copywriter publicitate (studii superioare)

265423 mediaplanner

265424 producator delegat evenimente de marketing

265425 redactor prezentator de televiziune

265426 animator film de animatie (studii superioare)

265427 director productie film

265428 coordonator productie film

265429 asistent productie film

265430 producator audiovideo

265431 editor coordonator programe TV

265432 director de creatie

265433 organizator productie (studii superioare)

265434 scenograf

265435 asistent scenograf

265436 videojurnalist (studii superioare)

265437 producator delegat pentru teatru

265438 regizor culise

265439 regizor scena

265440 secretar platou

265441 producator delegat TV

265442 producator TV

265443 producator teren (studii superioare)

265444 producator teren (studii medii)

265445 maestru magician

2655 Actori
Actorii interpreteaza roluri in filme, productii de televiziune sau radio si spectacole de teatru.

265501 actor

265502 actor manuitor de papusi

265503 artist circ

2656 Crainici la radio, televiziune si alte mijloace de comunicare
Crainicii la radio, televiziune si alte mijloace de comunicare citesc buletinele de stiri, realizeaza interviuri si fac alte anunturi la radio, televiziune si in teatre sau alte institutii media.

265601 prezentator (crainic) radio

265602 prezentator (crainic) televiziune

2659 Artisti creatori si actori neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde toti artistii care creeaza si interpreteaza si actorii neclasificati in alta parte in grupa minora 265 – Artisti creatori si actori.

265901 acrobat

265902 clovn

265903 magician

265904 hipnotizator

265905 trapezist

265906 cascador

265907 figurant

265908 dresor