Decret-lege nr. 29/1990 privind instituirea referendumului naţional

Decret-lege nr. 29/1990 privind instituirea referendumului naţional
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 11 din 17 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret-lege se instituie referendumul naţional ca forma şi mijloc de consultare şi de exprimare a voinţei suverane a poporului român în problemele fundamentale ale tarii.

Art. 2 - Modul de organizare şi de desfăşurare a referendumului naţional, problemele fundamentale asupra cărora poporul român îşi va exprima voinţa sa suverana, precum şi data desfăşurării referendumului, urmează a se stabili prin decret-lege al Consiliului Frontului Salvării Naţionale.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucuresti, 15 ianuarie 1990.
Nr. 29.