Decret-lege nr. 82/1990 privind componenta Consiliului Provizoriu de Uniune Naţionala şi a biroului executiv al acestuia, precum şi comisiile de specialitate ale consiliului

Decret-lege nr. 82/1990 privind componenta Consiliului Provizoriu de Uniune Naţionala şi a biroului executiv al acestuia, precum şi comisiile de specialitate ale consiliului
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 28 din 14 februarie 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Art. 1 - Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala este compus din 253 membri.

Art. 2 - Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţionala este format din 21 membri şi anume: preşedinte, 5 vicepreşedinţi, un secretar şi 14 membri.

Art. 3 - Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala are următoarele comisii de specialitate:
a) Comisia de reconstrucţie şi dezvoltare economică;
b) Comisia pentru agricultura;
c) Comisia constituţională, juridică şi pentru drepturile omului;
d) Comisia pentru tineret;
e) Comisia pentru politica externa;
f) Comisia pentru învăţămînt;
g) Comisia pentru ştiinţa şi tehnologie;
h) Comisia pentru cultura;
i) Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic;
j) Comisia pentru minorităţile naţionale;
k) Comisia pentru administraţia locală;
l) Comisia organizatorică şi colectivul de împuterniciţi ai consiliului;
m) Comisia pentru sănătate;
n) Comisia pentru munca şi ocrotiri sociale;
o) Comisia pentru rezolvarea sesizarilor şi doleantelor cetăţenilor tarii;
p) Comisia pentru cercetarea abuzurilor care au dus la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului şi pentru reabilitarea victimelor dictaturii.

Art. 4 - Orice dispoziţii contrare se abroga.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

Bucureşti, 13 februarie 1990.
Nr. 82.