Decret nr. 11/1989 privind înfiinţarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Mediului Înconjurător

Decret nr. 11/1989 privind înfiinţarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Mediului Înconjurător
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Apelor, Pădurilor şi Mediului Înconjurător prin reorganizarea Consiliului Naţional al Apelor, Ministerului Silviculturii şi Consiliului Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător, care se desfiinţează.

Art. 2 - Simion Hancu se numeşte în funcţia de ministru al apelor, pădurilor şi mediului înconjurător.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 28 decembrie 1989.
Nr. 11.