Decret nr. 29/1990 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 5 din 9 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Se înfiinţează Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare prin preluarea întregului activ şi pasiv al Inspecţiei de stat pentru controlul activităţii nucleare şi al asigurării calităţii nucleare.

Art. 2 - Olariu Ştefan Alexandru se numeşte în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu grad de ministru secretar de stat.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

București, 8 ianuarie 1990.
Nr. 29.