Decret nr. 31/1989 privind trecerea Centralei industriale de maşini-unelte Bucureşti din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii în subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 8 din 31 decembrie 1989

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Articolul UNIC - Pe data prezentului decret Centrala industriala de maşini-unelte Bucureşti din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii trece în subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 30 decembrie 1989.
Nr. 31.