Decret nr. 34/1989 privind trecerea Trustului-antrepriza generală „Energomontaj” şi a Antreprizei „Nuclearomontaj” din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini în subordinea Ministerului Energiei Electrice

Decret nr. 34/1989 privind trecerea Trustului-antrepriza generală „Energomontaj” şi a Antreprizei „Nuclearomontaj” din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini în subordinea Ministerului Energiei Electrice
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 9 din 31 decembrie 1989

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data de 1 ianuarie 1990 Trustul-antrepriza generală „Energomontaj”, din subordinea Centralei industriale de utilaj energetic Bucureşti de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, trece în subordinea Ministerului Energiei Electrice.
Pe aceeaşi dată, Antrepriza „Nuclearomontaj” din cadrul Întreprinderii de maşini grele Bucureşti, din subordinea Centralei industriale de utilaj energetic Bucureşti, trece în subordinea Trustului-antrepriza generală „Energomontaj”.

Art. 2 - Întregul patrimoniu stabilit pe baza bilanţului încheiat la data de 31 decembrie 1989, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi cu contractele încheiate trec de la Centrala industriala de utilaj energetic la Trustul-antrepriza generală „Energomontaj”, corespunzător prevederilor art. 1.
Personalul care trece la Trustul-antrepriza generală „Energomontaj” se considera transferat în interesul serviciului.

Art. 3 - Dispoziţiile prevăzute în art. 13, 14, 15 şi 16 din Decretul nr. 397/1985 privind perfecţionarea organizării activităţii de construcţii-montaj şi de reparaţii capitale la centralele electrice, precum şi cele din art. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19 din Decretul nr. 67/1980 privind organizarea activităţii de producere, livrare şi montare a echipamentelor pentru centralele nuclearo-electrice, se aplică la unităţile trecute în subordinea Ministerului Energiei Electrice.

Art. 4 - Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici şi financiari ai Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerului Energiei Electrice pe anul 1990.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 31 decembrie 1989.
Nr. 34.