Hotărîre de Guvern nr. 949 din 14 august 1990 privind categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice şi oficiale

Hotărîre de Guvern nr. 949 din 14 august 1990 privind categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice şi oficiale
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 94 din 14 mai 1992

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Pasaportul diplomatic se eliberează următoarelor categorii de cetăţeni români:
a) preşedintelui României;
b) preşedintelui Senatului;
c) preşedintelui Camerei Deputaţilor;
d) primului-ministru şi membrilor Guvernului;
e) membrilor Biroului permanent al Senatului, precum şi membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;
f) preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie şi procurorului general;
g) secretarilor de stat – şefi de departamente;
h) preşedintelui Academiei Române.
Persoanelor menţionate la lit. f)-h) li se eliberează pasaport diplomatic cînd călătoresc în scop oficial;
i) sotiilor (soţilor) persoanelor prevăzute la lit. a)-h), cînd însoţesc pe titular;
j) funcţionarilor cu grad diplomatic sau consular care se deplaseaza temporar în străinătate în interes de serviciu;
k) personalului cu grad diplomatic sau consular al misiunilor diplomatice, reprezentantelor permanente pe lîngă organizaţiile internaţionale şi oficiilor consulare;
l) membrilor de familie ai persoanelor prevăzute la lit. j) şi k), pentru perioada în care titularul se afla în misiune;
m) curierilor diplomatici;
n) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, dacă natura misiunii indreptateste la un asemenea pasaport.

Art. 2 - Pasaportul oficial se eliberează următoarelor categorii de cetăţeni români care se deplaseaza în străinătate în misiune oficială:
a) senatorilor şi deputaţilor;
b) prefecţilor judeţelor şi primarului Capitalei;
c) delegaţilor ministerelor şi instituţiilor centrale ale administraţiei de stat;
d) personalului tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, reprezentantelor permanente pe lîngă organizaţiile internaţionale, oficiilor consulare, precum şi membrilor de familie ai acestora;
e) membrilor comitetelor de conducere ale organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale la nivel republican, legal constituite;
f) sotiilor (soţilor) persoanelor prevăzute la literele a) şi b), cînd însoţesc pe titular;
g) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, dacă natura misiunii indreptateste la un asemenea pasaport.

Art. 3 - Potrivit prezentei hotărîri sînt consideraţi membri de familie: soţul (sotia) şi copiii minori ai acestora.

Art. 4 - Încetarea calităţii oficiale, în baza căreia a fost eliberat pasaportul diplomatic sau oficial, atrage după sine pierderea dreptului la pasaportul diplomatic sau oficial şi retragerea acestuia de către organul emitent.

Art. 5 - Hotărîrea Guvernului nr. 29/1990 se abroga.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 14 august 1990.
Nr. 949.