Hotărîrea nr. 1/1991 pentru completarea articolului 12 din Hotărîrea nr. 1 din 11 iulie 1990 privind Regulamentul Adunarii Constituante

Hotărîrea nr. 1/1991 pentru completarea articolului 12 din Hotărîrea nr. 1 din 11 iulie 1990 privind Regulamentul Adunarii Constituante
EMITENT: ADUNAREA CONSTITUANTĂ
Publicat în M.O. nr. 39 din 25 februarie 1991

Adunarea Constituanta adopta prezenta hotărîre.

Art. I - Articolul 12 din Hotărîrea nr. 1 din 11 iulie 1990 privind Regulamentul Adunarii Constituante, publicată în Monitorul Oficial nr. 90/1990, se completeaza cu urmatoarele alineate:
1. Dezbaterea în Adunarea Constituanta a Tezelor pentru elaborarea proiectului de Constitutie a României se face pe titluri şi capitole. Prin teza, în sensul prezentului regulament, se înţelege textul fiecarui punct din anteproiectul Comisiei de redactare a proiectului de Constitutie a României.
2. Pot prezenta propuneri şi observatii asupra tezelor grupurile parlamentare din Senat şi Adunarea Deputatilor, prin 1-3 reprezentanti. În mod excepţional, cu acordul Adunarii Constituante, preşedintele adunarii poate acorda cuvantul la inca 1-2 reprezentanti ai grupurilor parlamentare, atunci cînd se ivesc probleme deosebite ce implica clarificari sau dezbateri suplimentare.
Preşedintele Adunarii Constituante va acorda cuvantul partidelor politice care nu au aderat la un grup parlamentar.
3. Inaintea prezentarii pozitiei grupurilor parlamentare, membri ai Comisiei de redactare a proiectului de Constitutie vor da explicatii de ordin ştiinţific şi juridic şi vor prezenta sinteze asupra propunerilor şi observatiilor cu care a fost sesizata comisia.
4. Grupurile parlamentare îşi exprima opinia în ordinea rezultata din tragerea la sorti pentru fiecare titlu în parte, asigurandu-se alternanta cate unui reprezentant din cei prevăzuţi la alin. 2 din prezenta hotărîre.
5. După prezentarea pozitiei grupurilor parlamentare, preşedintele Adunarii Constituante poate consulta Comisia de redactare a proiectului de Constitutie asupra propunerilor formulate în cadrul dezbaterilor.
6. Propunerile şi observatiile vor fi supuse aprobării în urmatoarea ordine:
a) propunerile şi observatiile de eliminare totala a tezei;
b) propunerile şi observatiile care implica modificarea continutului tezei;
c) propunerile şi observatiile care implica introducerea unei noi teze.
7. propunerile şi observatiile care implica modificarea formularilor, cum sînt adaugiri, eliminari de termeni sau altele asemenea, rămîn în atenţia comisiei, în vederea redactarii proiectului de Constitutie.
8. Se supune aprobării Adunarii Constituante fiecare teza în parte.
Fiecare grup parlamentar poate propune Comitetului Adunarii Constituante ca pentru aprobarea anumitor teze să se adopte procedura votului secret.
Comitetul va examina propunerea şi o supune, cu recomandarea sa, dezbaterii Adunarii Constituante.

Art. II - Hotărîrea nr. 1 din 11 iulie 1990 privind Regulamentul Adunarii Constituante, cu completările aduse prin prezenta hotărîre, se republică în Monitorul oficial al României.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BARLADEANU

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

Bucureşti, 13 februarie 1991.
Nr. 1.