Hotărîrea de Guvern nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Hotărîrea de Guvern nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 876 din 26 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 135 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2 - Anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(2) Pe aceeaşi dată Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
—————
Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Ministrul apărării,
Corneliu Dobritoiu,
secretar de stat

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Constantin Dascalu,
secretar de stat

Ministrul sănătăţii publice
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul finanţelor publice
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucureşti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1391.

ANEXA Nr. 1
REGULAMENT de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
ANEXA Nr. 2