Hotărîrea de Guvern nr. 949/1990 privind categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice şi oficiale

Hotărîrea de Guvern nr. 949/1990 privind categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice şi oficiale
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 94 din 14 mai 1992

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Pasaportul diplomatic se eliberează următoarelor categorii de cetăţeni români:
a) preşedintelui României;
b) preşedintelui Senatului;
c) preşedintelui Camerei Deputaţilor;
d) primului-ministru şi membrilor Guvernului;
e) membrilor Biroului permanent al Senatului, precum şi membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;
f) preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie şi procurorului general;
g) secretarilor de stat – şefi de departamente;
h) preşedintelui Academiei Române.
Persoanelor menţionate la lit. f)-h) li se eliberează pasaport diplomatic cînd călătoresc în scop oficial;
i) sotiilor (soţilor) persoanelor prevăzute la lit. a)-h), cînd însoţesc pe titular;
j) funcţionarilor cu grad diplomatic sau consular care se deplaseaza temporar în străinătate în interes de serviciu;
k) personalului cu grad diplomatic sau consular al misiunilor diplomatice, reprezentantelor permanente pe lîngă organizaţiile internaţionale şi oficiilor consulare;
l) membrilor de familie ai persoanelor prevăzute la lit. j) şi k), pentru perioada în care titularul se afla în misiune;
m) curierilor diplomatici;
n) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, dacă natura misiunii indreptateste la un asemenea pasaport.

Art. 2 - Pasaportul oficial se eliberează următoarelor categorii de cetăţeni români care se deplaseaza în străinătate în misiune oficială:
a) senatorilor şi deputaţilor;
b) prefecţilor judeţelor şi primarului Capitalei;
c) delegaţilor ministerelor şi instituţiilor centrale ale administraţiei de stat;
d) personalului tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, reprezentantelor permanente pe lîngă organizaţiile internaţionale, oficiilor consulare, precum şi membrilor de familie ai acestora;
e) membrilor comitetelor de conducere ale organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale la nivel republican, legal constituite;
f) sotiilor (soţilor) persoanelor prevăzute la literele a) şi b), cînd însoţesc pe titular;
g) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, dacă natura misiunii indreptateste la un asemenea pasaport.

Art. 3 - Potrivit prezentei hotărîri sînt consideraţi membri de familie: soţul (sotia) şi copiii minori ai acestora.

Art. 4 - Încetarea calităţii oficiale, în baza căreia a fost eliberat pasaportul diplomatic sau oficial, atrage după sine pierderea dreptului la pasaportul diplomatic sau oficial şi retragerea acestuia de către organul emitent.

Art. 5 - Hotărîrea Guvernului nr. 29/1990 se abroga.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 14 august 1990.
Nr. 949.