Legea nr. 1/1990 privind organizarea şi functionarea serviciilor Presedintiei României
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 88 din 2 iulie 1990

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1 - Pe data prezentei legi se organizeaza serviciile necesare institutiei prezidentiale în vederea indeplinirii de către Preşedintele României a prerogativelor ce-i sînt conferite prin lege.

Art. 2 - La Presedintia României funcţionează urmatoarele compartimente:
a) Departamentul de analiza politica;
b) Secretariatul general;
c) Cabinetul Presedintelui;
d) Directia de protocol;
e) Directia de documentare şi informare.

Art. 3 - Departamentul de analiza politica este condus de un sef de departament, cu rang de ministru, şi are în componenta sa:
a) Directia pentru politica interna;
b) Directia pentru politica externa;
c) Directia pentru stiinta, invatamint, cultura;
d) Directia pentru probleme militare şi ordine publică;
e) Directia juridica;
f) Directia de presa. Purtatori de cuvint.
Directiile din structura Departamentului de analiza politica sînt conduse de consilieri prezidentiali, cu rang de prim-adjunct al ministrului.

Art. 4 - Secretariatul general al Presedintiei, condus de un secretar general cu rang de prim-adjunct al ministrului, are în componenta sa:
a) Directia acte prezidentiale;
b) Grupul de analize şi investigatii; relatii cu publicul;
c) Directia economica şi administrativa.
Compartimentele din cadrul Secretariatului general sînt conduse de directori.

Art. 5 - Cabinetul Presedintelui este condus de un director general, ajutat de un director şi doi şefi de cabinet.

Art. 6 - Directia de protocol este condusa de un sef de protocol, cu rang de ambasador.

Art. 7 - Directia de documentare şi informare este condusa de un director.

Art. 8 - Atribuţiile, organizarea şi functionarea compartimentelor din structura Presedintiei României se stabilesc prin regulament aprobat de Preşedintele României.

Art. 9 - Statul de functii, condiţiile de studii şi nivelul de salarizare al functiilor pentru personalul din cadrul Presedintiei României sînt prevăzute în anexa la prezenta lege.
Numărul de posturi necesare funcţionarii Presedintiei şi repartizarea acestora pe compartimente se stabilesc de Preşedintele României în cadrul prevederilor bugetului Presedintiei.

Art. 10 - Numirea şi eliberarea din functie a sefului Departamentului de analiza politica, a secretarului general, a directorului general al Cabinetului Presedintelui, a sefului Directiei de protocol şi a directorului Directiei de documentare şi informare se fac de Preşedintele României.
Numirea şi eliberarea din functie a consilierilor prezidentiali se fac de Preşedintele României, la propunerea sefului Departamentului de analiza politica.
Numirea şi eliberarea din functie a personalului din compartimentele functionale ale Presedintiei României se fac de către sefii acestor compartimente.

Art. 11 - Pentru asigurarea securitatii Presedintelui României, precum şi pentru paza sediului Presedintiei, funcţionează Unitatea speciala de paza şi protocol, în subordinea directa a Presedintelui.
Regulamentul de organizare şi functionare a acestei unităţi se va aproba de Preşedintele României.

Art. 12 - Presedintia României are personalitate juridica şi se finanţează din bugetul Presedintiei, aprobat prin lege.
Presedintia României are sediul în municipiul Bucureşti, în latura noua şi anexele din incinta a Palatului Cotroceni. Muzeul Cotroceni va functiona ca institutie distincta subordonata Ministerului Culturii.
Administratia şi întreţinerea intregului complex al Palatului Cotroceni, inclusiv muzeul, se vor asigura în mod unitar de către guvern. Directorul general al complexului se va afla în subordinea Presedintiei.
Presedintia României va dispune şi de alte spatii de protocol care se afla în subordinea şi administratia guvernului.

Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 27 iunie 1990.
PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Această lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor în sedinta din 27 iunie 1990.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Presedintelui României, promulgam această lege şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.
PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureşti, 30 iunie 1990.
Nr. 1.

ANEXA
STATUL DE FUNCTII pentru serviciile Presedintiei României
anexa-legea-nr-1-1990
NOTĂ:
1. Persoanele incadrate în functiile prevăzute în prezenta anexa beneficiaza şi de sporul de vechime neintrerupta prevăzut de lege.
2. Persoanele care coordonează activitatea unor compartimente, cu excepţia demnitarilor, primesc o indemnizatie de conducere între 500 şi 2.000 lei.
3. Persoanele incadrate cu titlu de colaboratori permanenti vor primi lunar o indemnizatie între 1.500 – 3.000 lei, neimpozabila; dacă aceste persoane sînt din provincie, au dreptul în plus la decontarea cheltuielilor de transport şi la o indemnizatie de cazare, în limita sumei de 80 lei pe zi în toata perioada cit îşi desfăşoară activitatea la Presedintie.
4. Pentru orele efectuate peste durata normala a zilei de muncă, personalului de execuţie, de specialitate şi administrativ i se poate acorda un spor la salariu de pînă la 1.000 lei lunar, în functie de muncă prestata. Sporul nu este impozabil.
Munca prestata în zilele nelucratoare se plateste cu un spor de 100% la salariul tarifar.
5. La dispoziţia Presedintelui se va afla un fond de premiere în limite stabilite prin buget.
6. Incadrarea unităţii de garda prezidentiala se aproba de Preşedintele României, la propunerea ministrului apararii naţionale şi a directorului Serviciului Roman de Informaţii.