Legea nr. 140/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Legea nr. 140/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 481 din 7 iulie 2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti, 5 iulie 2011.
Nr. 140.