Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993

Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. Nr. 298 din 21 octombrie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. 1 - Se ratifica Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993.

Art. 2 - În temeiul art. 6 pct. 1 din convenţie se desemnează Comitetul Roman pentru Adoptii ca autoritate centrala însărcinată sa aducă la îndeplinire obligaţiile impuse prin convenţie.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
RADU BERCEANU

Bucureşti, 18 octombrie 1994.
Nr. 84.

Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993