Legislatie mediu

Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României
Legea apelor nr. 107/1996
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante
Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie
Legea minelor nr. 85/2003
Legea petrolului nr. 238/2004
Legea muntelui nr. 347/2004
Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic
Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 40/2006
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din zonele urbane
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice si a sanctionarii acestora
Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deseurilor în institutiile publice
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
Ordonanța de Urgență nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
Ordonanța de Urgență nr. 243/2000 privind protectia atmosferei
Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protectia mediulu
Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu
Ordonanța de Urgență nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
Ordonanța de Urgență nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului
Ordonanța de Urgență nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
Ordonanța de Urgență nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
Ordonanţa nr 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national
Ordonanţa nr 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
Ordonanţa nr. 87/2001 privind sevicii publice salubrizare localitati
Ordonanţa nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală
Ordonanţa nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
Hotărîrea de Guvern nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant
Hotărîrea de Guvern nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
Hotărîrea de Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori
Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

Hotărîrea de Guvern nr. 1268/2010 privind aprobarea programului protectie si gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO
Hotărîrea de Guvern nr. 1102/2011 pentru modificarea programului de protectie și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1268/2010

Ordin nr. 1450/2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare