Decret-lege nr. 1/1990 privind unele măsuri ca urmare a încetării activităţii sau reorganizării unor organe centrale şi locale de stat

Decret-lege nr. 1/1990 privind unele măsuri ca urmare a încetării activităţii sau reorganizării unor organe centrale şi locale de stat
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 1 din 3 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Persoanele din aparatul organelor centrale şi locale de stat care şi-au încetat activitatea sau au fost reorganizate ca urmare a stabilirii unor noi structuri de organizare vor primi, timp de 3 luni, drepturile băneşti avute anterior.

Art. 2 - Consiliile teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale vor asigura încadrarea în munca a persoanelor prevăzute la art. 1, potrivit pregătirii acestora.

Art. 3 - Perioada pînă la încadrarea în munca, în limita termenului de 3 luni, se considera vechime neîntreruptă în munca.

Art. 4 - Fondurile necesare pentru plata drepturilor băneşti, în condiţiile prezentului decret, se asigura de la bugetul de stat.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

București, 1 ianuarie 1990.
Nr. 1.