Decret-lege nr. 11/1990 cu privire la consumul gazelor naturale

Decret-lege nr. 11/1990 cu privire la consumul gazelor naturale
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 7 din 12 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Începînd cu data de 1 ianuarie 1990 se desfiinţează cotele de gaze naturale prevăzute pentru populaţie în scopul încălzirii locuinţelor, apei calde menajere şi preparării hranei.
Pe aceeaşi dată se stabileşte tariful unic de 1 leu/m.c. pentru gazele naturale consumate pentru încălzirea locuinţelor, apei calde menajere şi prepararea hranei.

Art. 2 - Se abroga toate reglementările contrare prevederilor prezentului decret cuprins în Decretul nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea, în continuare, a consumului de energie electrica, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili şi în Decretul nr. 272/1987 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrica.

Art. 3 - Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici şi financiari pe anul 1990 ai Ministerului Petrolului ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret-lege.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

București, 10 ianuarie 1990.
Nr. 11.