Decret-lege nr. 110/1990 privind abrogarea şi modificarea unor prevederi din Legea nr. 57/1974

Decret-lege nr. 110/1990 privind abrogarea şi modificarea unor prevederi din Legea nr. 57/1974
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 47 din 1 aprilie 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Art. 1 - Se abroga prevederile art. 172 alin. (5) din Legea nr. 57/1974 referitoare la modul de stabilire a salariilor pentru personalul de conducere şi de execuţie tehnic, economic şi de alta specialitate din aparatul unor instituţii prevăzute în anexa nr. VI, capitolul I, lit. A, nota II, poz. 1 – 11, la care salarizarea este mai mica cu doua clase, precum şi paranteza de la poz. 10 din nota I la aceeaşi anexa.

Art. 2 - Personalul redactional din cadrul Agenţiei de presa „Rompres” va fi salarizat în continuare potrivit sistemului de salarizare aprobat pentru unităţile de presa prevăzut la art. 165 şi anexa nr. V, capitolul IV, lit. a) şi b) la Legea nr. 57/1974. De asemenea, personalul din cadrul Agenţiei de presa „Rompres”, încadrat pe funcţiile prevăzute în anexa nr. VI, capitolul I, lit. B pct. 12 la Legea nr. 57/1974, va fi salarizat la nivelul claselor prevăzute la acest punct.
Pentru personalul propriu al Editurii „Presa libera”, salarizarea este cea prevăzută în anexa nr. VI, capitolul I, lit. A la Legea nr. 57/1974.

Art. 3 - Prevederile prezentului decret-lege se aplică de la data de 1 martie 1990.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

Bucureşti, 30 martie 1990.
Nr. 113.