Decret-lege nr. 113/1990 pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din Decretul-lege nr. 45/1990 privind regimul juridic al frontierei de stat a României

Decret-lege nr. 113/1990 pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din Decretul-lege nr. 45/1990 privind regimul juridic al frontierei de stat a României
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 48 din 2 aprilie 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Articolul UNIC - Decretul-lege nr. 45/1990 privind regimul juridic al frontierei de stat a României se modifica după cum urmează:
1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
„ART. 25 – Organele de control al paşapoartelor din punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sînt subordonate Ministerului de Interne – Direcţia generală pentru paşapoarte, controlul trecerii frontierei şi evidenta străinilor. Şeful punctului de control pentru trecerea frontierei este ofiţer desemnat de către Direcţia generală pentru paşapoarte, controlul trecerii frontierei şi evidenta străinilor.”

2. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
„ART. 26 – Organizarea activităţii de control al fluxului de mijloace de transport şi călători, care trec frontiera de stat, se realizează de către un colectiv format din şefii organelor din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat. Colectivul se întruneşte ori de cîte ori este necesar, în vederea adoptării operative a măsurilor corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor proprii de care fiecare organ răspunde potrivit legii.”

3. Articolul 29 se abroga.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

Bucureşti, 30 martie 1990.
Nr. 110.