Decret-lege nr. 125/1990 privind reglementarea unor drepturi ale personalului de dirijare, control şi informare a traficului aerian civil
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 54 din 25 aprilie 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Art. 1 - Personalul operativ de dirijare şi control al traficului aerian civil prevăzut în anexa nr. 1, lit. A, care lucrează la aeroportul Otopeni şi centrele de dirijare de gradul I, beneficiază de un concediu suplimentar de odihnă de 12 zile lucrătoare.
Personalul de dirijare şi control de la celelalte aeroporturi, aerodromuri şi centre de dirijare, precum şi personalul de informare şi control prevăzut în anexa nr. 1, lit. B, vor beneficia de un concediu suplimentar de odihnă de 9 zile lucrătoare.

Art. 2 - Personalul prevăzut la art. 1 alin. 1 beneficiază, potrivit recomandarii medicale a organelor competente, de un concediu de recuperare psihologică, obligatoriu şi gratuit, de 12 zile calendaristice anual într-o staţiune balneoclimaterica; pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. 2 durata acestui concediu este de 10 zile calendaristice anual.
Pe timpul concediului de recuperare psihologică personalul primeşte salariu tarifar corespunzător funcţiei deţinute.

Art. 3 - Timpul lucrat de personalul prevăzut la art. 1 alin. 1 se încadrează în grupa I de muncă, iar timpul lucrat de personalul prevăzut la art. 1 alin. 2 se încadrează la grupa II de muncă.
Persoanele care au lucrat în condiţiile prevăzute la alin. 1 se pensionează potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 3/1977.

Art. 4 - Personalul prevăzut la art. 3, care din punct de vedere medical nu mai este apt sa presteze activitate de dirijare, control şi informare a traficului aerian din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, va fi trecut într-o alta munca corespunzătoare pregătirii sale. Pe această perioadă va primi, pe lîngă salariul pentru munca efectiv prestată, şi o sumă plătită din fondurile asigurărilor sociale de stat, pînă la nivelul salariului tarifar al funcţiei avute la data trecerii în alta munca. La împlinirea virstei de pensionare se poate cere stabilirea pensiei pentru munca depusa şi limita de vîrsta.

Art. 5 - Personalul prevăzut în anexa nr. 1 va beneficia de un spor pentru condiţii grele de muncă de pînă la 15% la salariul tarifar, care va fi diferenţiat pe funcţii de către Departamentul aviaţiei civile.
Personalul care îşi desfăşoară activitatea la ecrane radar poate beneficia concomitent şi de un spor de salariu pentru condiţii nocive de muncă în cuantum de 100 lei lunar.

Art. 6 - Personalul operativ de dirijare, control şi informare a traficului aerian civil va beneficia de un spor de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate în aceleaşi cote din salariul tarifar ca şi personalul operativ din unităţile de exploatare a căilor ferate subordonate Ministerului Transporturilor, a căror activitate este legată direct de siguranţă circulaţiei.

Art. 7 - Se completează anexa nr. IV, cap. V pct. 4 lit. A, b) din Legea nr. 57/1974 cu funcţiile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 8 - Durata timpului de muncă pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. 1 este de 36 de ore pe saptamina.

Art. 9 - Personalul de dirijare, control şi informare a traficului aerian civil va beneficia anual de 12 călătorii gratuite pe cursele interne şi de o călătorie gratuita pe cursele internaţionale, în limita locurilor disponibile.
Soţul sau sotia persoanei în cauza, precum şi copiii săi minori şi cei care sînt elevi ori studenţi, vor beneficia, în aceleaşi condiţii, de cîte 6 călătorii pe cursele interne şi de o călătorie pe cursele internaţionale.

Art. 10 - Departamentul aviaţiei civile va lua măsuri pentru buna organizare a muncii controlorilor de trafic aerian care să conducă la deplina siguranţa a zborurilor.

Art. 11 - Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor, pe baza fundamentarii prezentate de Ministerul Transporturilor, vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici şi financiari pe anul 1990, inclusiv în rezerva bugetară.

Art. 12 - Prevederile prezentului decret-lege se aplică cu data de 1 martie 1990.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

București, 24 aprilie 1990.
Nr. 125.

ANEXA Nr. 1
PERSONALUL OPERATIV de dirijare, control şi informare a traficului aerian civil
Litera A: Controlor trafic operativ dirijare şi control: ANEXA Nr. 1 - Decret-lege nr. 125/1990
Litera B: Controlor trafic operativ informare şi control: ANEXA Nr. 1 - Decret-lege nr. 125/1990

ANEXA Nr. 2
PERSONALUL OPERATIV de protecţie a navigaţiei aeriene şi dirijare zbor
ANEXA Nr. 2 - Decret-lege nr. 125/1990