Decret-lege nr. 137/1990 privind unele dispoziţii referitoare la cetăţenia română

Decret-lege nr. 137/1990 privind unele dispoziţii referitoare la cetăţenia română
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 75 din 21 mai 1990

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Art. 1 - Foştii cetăţeni români care, înainte de data de 22 decembrie 1989, au pierdut cetăţenia română din diferite motive, o pot redobindi la cerere, în baza unei declaraţii autentificate, în străinătate, la reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar în ţara la Notariatul de stat al municipiului Bucureşti, chiar dacă au o alta cetăţenie şi nu îşi stabilesc domiciliul în România.
Dobindirea cetateniei potrivit alin. 1 este scutită de plată taxelor consulare.

Art. 2 - Se abroga prevederile art. 3 alin. 2 şi ale art. 19 alin. 2 lit. e) din Legea cetateniei române nr. 24/1971.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

Bucureşti, 11 mai 1990.
Nr. 137.