Decret-lege nr. 2/1990 cu privire la organizarea adunărilor publice

Decret-lege nr. 2/1990 cu privire la organizarea adunărilor publice
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 1 din 3 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Adunările publice sînt autorizate, ca modalitate de manifestare a libertăţii de opinie şi expresie, precum şi de organizare a participării cetăţenilor la viaţa publică a tarii.

Art. 2 - În scopul garantarii desfăşurării normale a activităţilor economice şi sociale şi asigurării ordinii şi liniştii publice, adunările publice în pieţe şi alte spaţii deschise pot avea loc numai după înregistrarea acestora de către organizatori, la organele poliţiei din localitatea unde urmează a avea loc adunarea, cu cel puţin 48 de ore înainte.

Art. 3 - Organizatorii adunării publice sînt obligaţi sa ia toate măsurile care se impun pentru a asigura desfăşurarea acesteia în mod paşnic, cu evitarea oricărui act de violenta sau dezordine.

Art. 4 - În cazul producerii unor daune materiale sau comiterii de infracţiuni, organizatorii adunării răspund, potrivit legii, împreună cu autorii direcţi ai acestor fapte.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 3 ianuarie 1990.
Nr. 2.