Decret-lege nr. 31/1990 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vîrsta de pînă la un an

Decret-lege nr. 31/1990 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vîrsta de pînă la un an
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 12 din 19 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Femeile salariate au dreptul, în condiţiile prevăzute de prezentul decret-lege, la un concediu plătit pentru îngrijirea copilului, în afară concediului plătit pentru sarcina şi lehuzie de 112 zile prevăzut de reglementările în vigoare.

Art. 2 - Concediul pentru îngrijirea copilului se acorda, la cerere, în continuarea concediului pentru sarcina şi lehuzie sau oricind pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de un an.
Pe durata concediului pentru îngrijirea copilului se plăteşte o indemnizaţie de 65 la suta din salariul tarifar lunar.

Art. 3 - Perioada concediului pentru sarcina şi lehuzie şi a concediului pentru îngrijirea copilului în vîrsta de pînă la un an constituie vechime în munca şi se include în calculul vechimii neîntrerupte în munca şi în aceeaşi unitate.

Art. 4 - De prevederile prezentului decret-lege beneficiază şi salariatele care infiaza copii, au fost numite tutore, au copii încredinţaţi sau dati în plasament familial, pînă la împlinirea de către copii a vîrstei de un an.

Art. 5 - Se recomanda organelor centrale care au sisteme proprii de asigurări sociale sa adopte măsuri corespunzătoare prevederilor prezentului decret-lege.

Art. 6 - Se autoriza Ministerul Finanţelor ca pe baza documentaţiilor prezentate de titularii de plan, pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, sa modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuţi pe anul 1990.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 18 ianuarie 1990.
Nr. 31.