Decret-lege nr. 4/1989 privind abrogarea şi modificarea unor decrete şi altor acte normative

Decret-lege nr. 4/1989 privind abrogarea şi modificarea unor decrete şi altor acte normative
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 7 din 30 decembrie 1989

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - În vederea încetării imediate a aplicării unor reglementări emise în timpul fostului regim dictatorial, sînt şi rămîn abrogate următoarele acte normative:
1. Decretul nr. 184 din 1 octombrie 1974 cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale – art. 2.
2. Decretul nr. 225 din 6 decembrie 1974 privind asigurarea suprafeţelor locative necesare străinilor care se afla temporar în România.
3. Decretul nr. 81 din 15 aprilie 1977 privind modul în care cetăţenii români pot sa presteze servicii în favoarea persoanelor juridice străine, reprezentantelor acestora şi persoanelor fizice străine, care desfăşoară activitate pe teritoriul R.S. România.
4. Decretul nr. 277 din 25 iulie 1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule – art. 11, 19 şi 20.
5. Decretul nr. 408 din 26 decembrie 1985 privind unele măsuri referitoare la apărarea secretului de stat şi la modul de stabilire a relaţiilor cu străinii.
6. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 18/1972 privind modul de stabilire a relaţiilor organizaţiilor socialiste şi salariaţilor acestora cu misiunile diplomatice acreditate în R.S. România, oficiile diplomatice, organizaţiile sau reprezentantele statelor străine sau cu cetăţenii străini.

Art. 2 - La art. 36 din Decretul nr. 233/1974 privind unele drepturi ale cetăţenilor români care realizează venituri în valută, astfel cum a fost modificat şi completat prin Decretul nr. 159/1984, se introduce un alineat nou, avînd următorul cuprins:
„Sumele în valută primite în favoarea cetăţenilor români cu precizarea FOND AJUTOR ROMÂNIA pot fi utilizate integral în valută de către beneficiar.”

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 29 decembrie 1989.
Nr. 4.