Decret-lege nr. 5/1989 pentru urmărirea, judecarea şi pedepsirea unor infracţiuni

Decret-lege nr. 5/1989 pentru urmărirea, judecarea şi pedepsirea unor infracţiuni
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 7 din 30 decembrie 1989

Avînd în vedere ca în timpul desfăşurării acţiunilor forţelor patriotice şi democratice ale tarii pentru răsturnarea clanului dictatorial ceausist, precum şi după aceasta, anumite elemente s-au dedat la acte de devastare, distrugere şi incendiere a unor unităţi economice şi instituţii social-culturale, de însuşire a unor bunuri cu valoare deosebită pentru patrimoniul cultural al tarii, la acte de furt, tilharie şi violenta asupra cetăţenilor şi bunurilor acestora, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Se majorează cu jumătate din maximul lor pedepsele prevăzute de Codul penal pentru săvîrşirea următoarelor infracţiuni:
a) furtul – art. 208;
b) furtul calificat – art. 209;
c) furtul împotriva avutului obştesc – art. 224;
d) tilharia – art. 211;
e) tilharia în paguba avutului obştesc – art. 225;
f) distrugerea – art. 217;
g) distrugerea calificată – art. 218;
h) distrugerea în paguba avutului obştesc – art. 231.
Prin aplicarea majorării de pedeapsa prevăzută în alin. 1 nu se poate depăşi maximul general al pedepsei închisorii.

Art. 2 - Urmărirea şi judecarea infracţiunilor prevăzute la art. 1 se fac de urgenta, potrivit procedurii speciale privind infracţiunile flagrante.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

București, 29 decembrie 1989.
Nr. 5.