Decret-lege nr. 6/1989 privind abrogarea unor decrete

Decret-lege nr. 6/1989 privind abrogarea unor decrete
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 8 din 31 decembrie 1989

În scopul eliminării din legislaţia României a unor acte normative, emise de vechiul regim referitoare la asigurarea unor condiţii speciale şi excepţionale de transport aerian şi naval al fostului dictator şi al familiei sale, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Articolul UNIC - Sînt şi rămîn abrogate următoarele decrete:
– decretul nr. 470 din 21 decembrie 1977 privind zborurile de importanţa excepţionala;
– decretul nr. 82 din 13 martie 1978 privind organizarea, pregătirea şi executarea transporturilor de importanţa excepţionala cu nave.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 30 decembrie 1989.
Nr. 6.