Decret-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetăţenilor români şi a foştilor cetăţeni români

Decret-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetăţenilor români şi a foştilor cetăţeni români
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 9 din 31 decembrie 1989

Pentru realizarea măsurilor proclamate prin programul Frontului Salvării Naţionale, a idealurilor de dreptate socială, justiţie şi democratie în spiritul respectului faţă de drepturile şi libertăţile omului, inclusiv a dreptului de deplasare libera, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Cetăţenilor români aflaţi peste hotare şi care doresc să se înapoieze şi să se stabilească în România li se garantează dreptul la repatriere.

Art. 2 - Dreptul de repatriere se recunoaşte şi foştilor cetăţeni români care pot redobindi cetăţenia română prin efectul repatrierii şi la cerere.

Art. 3 - Părinţii hotărăsc pentru copiii lor minori privind cetăţenia. Copilul care a împlinit vîrsta de 14 ani trebuie să exprime consimţămîntul separat.

Art. 4 - Persoanele care se repatriaza în condiţiile prezentului decret şi au cetăţenia română beneficiază de toate drepturile politice, economice şi sociale conferite de lege cetăţenilor români.

Art. 5 - Persoana care deţine cetăţenia română şi doreşte să se repatrieze, dar nu are acte doveditoare a acesteia, are dreptul la eliberarea unui pasaport de îndată ce se clarifica problema cetateniei sale.

Art. 6 - Persoanele care doresc să se repatrieze depun cererile de repatriere la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române sau direct la Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 7 - Ministerul Afacerilor Externe aproba, în colaborare cu organele desemnate de lege pentru probleme de evidenta a străinilor, cererile de repatriere.

Art. 8 - Dobindirea cetateniei române de către unul dintre soţi nu are nici o consecinţa asupra cetateniei celuilalt soţ. Soţul cetăţean străin poate cere dobindirea cetateniei române în condiţiile legii.

Art. 9 - Persoanele care se repatriaza beneficiază de scutiri de vama pentru toate bunurile dobîndite în străinătate.

Art. 10 - Persoanele repatriate îşi dobîndesc drepturile de pensie pe care le-au avut la data plecării definitive din ţara.

Art. 11 - Cetăţenii români repatriati pot beneficia, cu prioritate, de spaţii de locuit proprietate, prin organizaţiile de stat, cu plata în valută.

Art. 12 - Orice dispoziţie contrară prezentului decret se abroga.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 31 decembrie 1989.
Nr. 7.