Decret-lege nr. 7/1990 privind înfiinţarea unor tribunale militare extraordinare pentru judecarea şi pedepsirea actelor teroriste

Decret-lege nr. 7/1990 privind înfiinţarea unor tribunale militare extraordinare pentru judecarea şi pedepsirea actelor teroriste
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 4 din 8 ianuarie 1990

Avînd în vedere faptul ca în timpul şi după victoria revoluţiei populare din luna decembrie 1989 s-au savirsit de către elemente puse în slujba dictaturii acte teroriste care au avut ca urmări pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri materiale şi ca sînt necesare judecarea şi pedepsirea de urgenta a celor ce se fac vinovaţi de comiterea unor astfel de acte, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Se instituie tribunale militare extraordinare în toate judeţele tarii şi în municipiul Bucureşti pentru judecarea celor care sînt vinovaţi de săvîrşirea actelor de teroare.

Art. 2 - Tribunalele militare extraordinare judeca în complet format din doi judecători de la tribunalele judeţene, delegaţi de preşedintele acestor tribunale, şi trei ofiţeri, desemnaţi de comandamentele militare locale.
În judeţele Cluj, Iaşi şi Timişoara, precum şi în municipiul Bucureşti, completul de judecată este format din doi judecători de la tribunalele militare de mare unitate din aceste garnizoane, delegaţi de preşedintele acestor tribunale, şi trei ofiţeri, desemnaţi de comandamentele militare locale.

Art. 3 - Tribunalele militare extraordinare judeca infracţiunile prevăzute în Codul penal şi legile speciale comise în scopul inabusirii revoluţiei populare şi destabilizarii statului, care au pus în pericol existenta acestuia, viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor, patrimoniul obştesc, personal sau particular şi bunurile din patrimoniul cultural naţional.
Tribunalele militare extraordinare judeca, de asemenea, infracţiunile de tainuire şi favorizare a infractorului, în legătură cu faptele prevăzute în alin. 1.
Dispoziţiile din Codul de procedură penală şi din alte acte normative, referitoare la competenţa după calitatea persoanei, nu sînt aplicabile.

Art. 4 - Judecarea faptelor prevăzute în art. 3 se face de urgenta potrivit procedurii pentru infracţiunile flagrante. Participarea procurorului la judecata este obligatorie.
În caz de concurs de infracţiuni, indivizibilitate sau conexitate, judecarea tuturor faptelor se face de tribunalele militare extraordinare.
Asistenţa juridică este obligatorie. Dacă inculpatul nu şi-a ales un avocat, se desemnează un apărător din oficiu.

Art. 5 - Recursurile împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele militare extraordinare se judeca de urgenta de tribunalul militar teritorial, în complet format din trei judecători.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 7 ianuarie 1990.
Nr. 7.