Decret-lege nr. 88/1990 privind unele măsuri de ocrotire a organelor de stat, a instituţiilor publice, a sediilor partidelor şi formatiunilor politice, a liniştii cetăţenilor şi a ordinii de drept

Decret-lege nr. 88/1990 privind unele măsuri de ocrotire a organelor de stat, a instituţiilor publice, a sediilor partidelor şi formatiunilor politice, a liniştii cetăţenilor şi a ordinii de drept
EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
Publicat în M.O. nr. 31 din 26 februarie 1990

În scopul preintimpinarii oricăror acte de violenta ce periclitează procesul de inaintare a tarii spre democratie, al ocrotirii organelor de stat, instituţiilor publice, a sediilor partidelor şi formatiunilor politice, al asigurării liniştii cetăţenilor şi ordinii de drept, astfel încît să se instaureze un climat de certitudine şi libera expresie democratica, Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

Art. 1 - În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, Ministerul de Interne va acţiona pentru întărirea pazei şi luarea măsurilor de ordine necesare la sediile organelor de stat, instituţiilor publice, partidelor şi formatiunilor politice, precum şi ale organizaţiilor obşteşti ale minorităţilor naţionale, în vederea asigurării condiţiilor normale de desfăşurare a activităţii acestora, pentru împiedicarea oricăror manifestări de violenta care periclitează, sub orice formă, securitatea edificiilor şi a bunurilor acestora, cît şi integritatea fizica a persoanelor. Totodată, va lua toate măsurile care se impun pentru combaterea manifestărilor de violenta în locurile publice.
Ministerul Apărării Naţionale va coopera, în cadrul atribuţiilor sale legale, cu Ministerul de Interne şi va sprijini acţiunile întreprinse de acesta pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. 1.

Art. 2 - Fapta persoanei de a pătrunde, fără drept, în sediile organelor centrale şi locale de stat, ale altor instituţii publice, ale partidelor şi formatiunilor politice, tulburind desfăşurarea normală a activităţii acestora, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
În cazul în care fapta se săvîrşeşte de o persoană înarmată, de doua sau mai multe persoane împreună, în timpul nopţii ori prin violenta sau efracţie, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Tentativa se pedepseşte.

Art. 3 - Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a sediilor organelor centrale şi locale de stat, ale altor instituţii publice, ale partidelor şi formatiunilor politice ori a bunurilor aflate la aceste sedii se sancţionează cu pedepsele prevăzute de legea penală, iar dacă maximul special nu este îndestulător, se poate spori cu pînă la 5 ani, fără a se depăşi maximul general al pedepsei închisorii.
Tentativa se pedepseşte.

Art. 4 - Infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii sau libertăţii persoanei, săvîrşite împotriva reprezentanţilor organelor de stat, instituţiilor publice şi a reprezentanţilor partidelor politice aflaţi în exercitarea activităţii lor sau în legătură cu aceasta activitate, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvîrşită, al carei maxim se poate spori cu pînă la 5 ani, fără a se depăşi maximul general al închisorii prevăzut de Codul penal.

Art. 5 - Urmărirea şi judecarea infracţiunilor prevăzute în art. 2, 3 şi 4 se fac de urgenta, potrivit procedurii privind infracţiunile flagrante.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
ION ILIESCU

Bucureşti, 23 februarie 1990.
Nr. 88.