Decret nr. 1/1990 privind desfiinţarea unor organe centrale

Decret nr. 1/1990 privind desfiinţarea unor organe centrale
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 1 din 3 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Articolul UNIC - Pe data prezentului decret se desfiinţează:
a) Comitetul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie;
b) Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii;
c) Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucuresti, 1 ianuarie 1990.
Nr. 1.