Decret nr. 10/1989 privind înfiinţarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

Decret nr. 10/1989 privind înfiinţarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prin reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Ministerului Industriei Alimentare, care se desfiinţează.

Art. 2 - Ştefan Nicolae se numeşte în funcţia de ministru al agriculturii şi industriei alimentare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 28 decembrie 1989.
Nr. 10.