Decret nr. 10/1990 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetări Economice

Decret nr. 10/1990 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetări Economice
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 1 din 3 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetări Economice prin reorganizarea Institutului central de cercetări economice, care se desfiinţează.

Art. 2 - Institutul Naţional de Cercetări Economice se organizează şi funcţionează provizoriu în subordinea guvernului.

Art. 3 - Institutul Naţional de Cercetări Economice are în componenta următoarele unităţi:
a) Institutul de economie naţionala;
b) Institutul de economie mondială;
c) Institutul de cercetare a relaţiilor interramuri şi a structurilor industriale;
d) Institutul de economie agrară;
e) Institutul de prognoza economică;
f) Institutul de finanţe, preţuri şi probleme valutare;
g) Institutul de cercetare a calităţii vieţii;
h) Oficiul de calcul electronic;
i) Centrul de informare şi documentare economică;
j) centrele teritoriale de cercetări economice din municipiile Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi şi Timişoara.

Art. 4 - Institutul Naţional de Cercetări Economice editează publicaţii de specialitate.

Art. 5 - Institutul Naţional de Cercetări Economice este condus de un director general care are grad de ministru secretar de stat.

Art. 6 - Activitatea Institutului Naţional de Cercetări Economice se finanţează de la bugetul de stat.

Art. 7 - Patrimoniul fostului Institut central de cercetări economice trece, pe data prezentului decret, la Institutul Naţional de Cercetări Economice.

Art. 8 - Profesor universitar doctor Tudorel Postolache, membru corespondent al Academiei Române, se numeşte în funcţia de director general al Institutului Naţional de Cercetări Economice, cu grad de ministru secretar de stat.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

București, 2 ianuarie 1990.
Nr. 10.