Decret nr. 101/1990 privind înfiinţarea inspectoratelor pentru cultura ale judeţelor şi municipiului Bucureşti

Decret nr. 101/1990 privind înfiinţarea inspectoratelor pentru cultura ale judeţelor şi municipiului Bucureşti
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 22 din 8 februarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează inspectoratele pentru cultura ale judeţelor şi municipiului Bucureşti, ca organe locale de specialitate ale administraţiei de stat.

Art. 2 - Inspectoratele pentru cultura funcţionează în subordinea primăriilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a Ministerului Culturii.

Art. 3 - Structura organizatorică a inspectoratelor pentru cultura şi numărul salariaţilor acestora se stabilesc de Ministerul Culturii împreună cu Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.

Art. 4 - Salariile tarifare şi indemnizaţiile funcţiilor din cadrul inspectoratelor pentru cultura ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti sînt cele prevăzute în anexa nr. VI la Legea nr. 57/1974, pentru organele locale de specialitate din domeniul culturii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 7 februarie 1990.
Nr. 101.