Decret nr. 105/1990 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Informatica

Decret nr. 105/1990 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Informatica
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 24 din 9 februarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează, în subordinea guvernului, Comisia Naţionala de Informatica.

Art. 2 - Comisia Naţionala de Informatica se înfiinţează prin preluarea activităţii de informatica de la Ministerul Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii, care îşi schimba denumirea în Ministerul Industriei Electrotehnice şi Electronice.

Art. 3 - Unităţile prevăzute în anexa la prezentul decret trec în subordinea directa a Comisiei Naţionale de Informatica.

Art. 4 - Comisia Naţionala de Informatica funcţionează ca organism interministerial, din al cărui consiliu de conducere fac parte şi reprezentanţi ai unor ministere şi organe centrale, la nivel de adjuncţi ai ministrilor, precum şi cadre de specialitate din unităţi productive, de cercetare-proiectare, instituţii de învăţămînt şi din unităţi de informatica.

Art. 5 - Popescu Damian se numeşte în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale de Informatica, cu grad de ministru secretar de stat.

Art. 6 - Comisia Naţionala de Informatica, împreună cu Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, va prezenta la guvern, în termen de 15 zile, propuneri privind structura sa organizatorică.

Art. 7 - Decretul nr. 25/1989 şi Hotărîrea Guvernului nr. 27/1990 se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 8 februarie 1990.
Nr. 105.

ANEXA
UNITĂŢILE care trec în subordinea directa a Comisiei Naţionale de Informatica
1. Centrele teritoriale de calcul electronic din subordinea fostelor consilii populare judeţene (în afară oficiilor de calcul din componenta fostelor consilii populare judeţene şi a cabinetelor de organizare).
2. Institutul de cercetări pentru informatica.