Decret nr. 12/1989 privind înfiinţarea Ministerului Culturii

Decret nr. 12/1989 privind înfiinţarea Ministerului Culturii
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Culturii prin reorganizarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, care se desfiinţează.

Art. 2 - Andrei Plesu se numeşte în funcţia de ministru al culturii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 28 decembrie 1989.
Nr. 12.