Decret nr. 13/1990 pentru modificarea Decretului nr. 444/1972 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

Decret nr. 13/1990 pentru modificarea Decretului nr. 444/1972 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 1 din 3 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Pe data prezentului decret Consiliul Politic Superior al Armatei, prevăzut în anexa la Decretul nr. 444/1972 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, se desfiinţează. Cu aceeaşi dată, în compunerea Ministerului Apărării Naţionale se înfiinţează Direcţia pentru educaţie patriotica şi cultura a armatei.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 3 ianuarie 1990.
Nr. 13.