Decret nr. 2/1990 privind desfiintarea Consiliului Organizarii Economico-Sociale

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 1 din 3 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvarii Naţionale decretează:

Articolul UNIC - Pe data prezentului decret se desfiinteaza Consiliul Organizarii Economico-Sociale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 1 ianuarie 1990.
Nr. 2.