Decret nr. 23/1990 privind înfiinţarea Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 3 din 6 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, care se desfiinţează.

Art. 2 - Mihnea Marmeliuc se numeşte în funcţia de ministru al muncii şi ocrotirilor sociale.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 5 ianuarie 1990.
Nr. 23.