Decret nr. 24/1990 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat M.O. nr. 3 din 6 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Comisia Naţionala pentru Protecţia Muncii.

Art. 2 - Virgil Iga se numeşte în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii, cu grad de ministru secretar de stat.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 5 ianuarie 1990.
Nr. 24.