Decret nr. 25/1989 privind înfiinţarea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii

Decret nr. 25/1989 privind înfiinţarea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 7 din 30 decembrie 1989

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii prin reorganizarea Ministerului Industriei Electrotehnice, care se desfiinţează.

Art. 2 - Anton Vatasescu se numeşte în funcţia de ministru al industriei electrotehnicii, al electronicii şi informaticii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 29 decembrie 1989.
Nr. 25.