Decret nr. 27/1989 privind înfiinţarea unor organe centrale

Decret nr. 27/1989 privind înfiinţarea unor organe centrale
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 8 din 31 decembrie 1989
Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Învăţămîntului prin reorganizarea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, care se desfiinţează.

Art. 2 - Mihai Sora se numeşte în funcţia de ministru al învăţămîntului.

Art. 3 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Sportului.

Art. 4 - Mircea Angelescu se numeşte în funcţia de ministru al sportului.

Art. 5 - Ioan Aurel Stoica se numeşte în funcţia de ministru al industriei construcţiilor de maşini.

Art. 6 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Comisia Naţionala pentru Statistica prin reorganizarea Direcţiei Centrale de Statistica, care se desfiinţează.

Art. 7 - Petru Pepelea se numeşte în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Statistica, cu grad de ministru secretar de stat.

Art. 8 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Comisia Naţionala pentru Standarde şi Calitate, avînd în componenta sa:
a) Institutul român de standardizare;
b) Institutul naţional de metrologie;
c) Oficiul de stat pentru invenţii şi mărci.

Art. 9 - Mihail Victor Buracu se numeşte în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Standarde şi Calitate, cu grad de ministru secretar de stat.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 30 decembrie 1989.
Nr. 27.