Decret nr. 30/1990 privind înfiinţarea „ROMPRES” – Agenţie de presa

Decret nr. 30/1990 privind înfiinţarea „ROMPRES” – Agenţie de presa
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 5 din 9 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează, în subordinea Consiliului Frontului Salvării Naţionale, „ROMPRES” – Agenţie de presa – prin reorganizarea Agenţiei Române de Presa „AGERPRES”, care se desfiinţează.

Art. 2 - Neagu Udroiu se numeşte în funcţia de director general al „ROMPRES” – Agenţie de presa.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

București, 8 ianuarie 1990.
Nr. 30.