Decret nr. 31/1990 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Decret nr. 31/1990 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 5 din 9 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Comisia Naţionala pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Art. 2 - Şerban Popescu-Criveanu se numeşte în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cu grad de ministru secretar de stat.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 8 ianuarie 1990.
Nr. 31.