Decret nr. 35/1989 privind trecerea garzilor patriotice şi a activităţii de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei la Ministerul Apărării Naţionale

Decret nr. 35/1989 privind trecerea garzilor patriotice şi a activităţii de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei la Ministerul Apărării Naţionale
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 9 din 31 decembrie 1989

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Articolul UNIC - Pînă la elaborarea unei noi reglementări, Statul Major Central al Garzilor Patriotice trece la Ministerul Apărării Naţionale.
Statele majore ale garzilor patriotice de la fostele comitete judeţene, municipale, de sector al municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, precum şi de la unele organizaţii economice, întreprinderi şi instituţii, lîngă centrele militare judeţene şi vor fi subordonate Statului Major Central al Garzilor Patriotice.
De asemenea, trece la Ministerul Apărării Naţionale activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 31 decembrie 1989.
Nr. 35.