Decret nr. 4/1989 privind trecerea în componenta Ministerului Apărării Naţionale a Departamentului securităţii statului şi a altor organe din subordinea Ministerului de Interne

Decret nr. 4/1989 privind trecerea în componenta Ministerului Apărării Naţionale a Departamentului securităţii statului şi a altor organe din subordinea Ministerului de Interne
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 5 din 27 decembrie 1989

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret trec în componenta Ministerului Apărării Naţionale Departamentul securităţii statului, Comandamentul trupelor de securitate, împreună cu organele şi unităţile din subordinea acestora. Sînt incluse în acestea structura, bugetul, personalul, armamentul, munitia, tehnica din dotare, fondurile fixe, precum şi activul şi pasivul din ţara şi din străinătate.
Pentru direcţiile, unităţile asimilate şi serviciile comune, efectivele, tehnica, fondurile fixe, precum şi bugetul, se defalca proporţional cu atribuţiile pe care le îndeplinesc.

Art. 2 - La Ministerul de Interne rămîn Inspectoratul general al militiei, Comandamentul pompierilor, Direcţia generală a arhivelor statului şi Direcţia penitenciarelor, cu toate unităţile din subordinea acestora.
Pentru Direcţia de paşapoarte, evidenta străinilor şi controlul trecerii frontierei de stat se va emite decret separat.

Art. 3 - Drepturile băneşti şi materiale ce se cuvin personalului militar şi civil prevăzut la art. 1 vor fi asigurate de către Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 4 - Trupele de graniceri se reintegrează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 5 - Ministerul Apărării Naţionale va lua măsuri pentru stabilirea unei organizări unitare a tuturor unităţilor din componenta sa potrivit atribuţiilor şi sarcinilor ce-i revin acestui minister.

Art. 6 - Comitetul de Stat al Planificarii şi Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici pe anul 1990 ai Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 26 decembrie 1989.
Nr. 4.