Decret nr. 55/1990 privind înfiinţarea Ministerului Industriei Lemnului

Decret nr. 55/1990 privind înfiinţarea Ministerului Industriei Lemnului
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 10 din 15 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Industriei Lemnului prin reorganizarea Ministerului Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii, care se desfiinţează.

Art. 2 - Ion Rambu se numeşte în funcţia de ministru al industriei lemnului.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 14 ianuarie 1990.
Nr. 55.