Decret nr. 6/1989 privind înfiinţarea Ministerului Economiei Naţionale

Decret nr. 6/1989 privind înfiinţarea Ministerului Economiei Naţionale
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 6 din 29 decembrie 1989

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Articolul UNIC - Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Economiei Naţionale prin reorganizarea Comitetului de Stat al Planificarii şi Aprovizionarii Tehnico-Materiale, care se desfiinţează. În cadrul Ministerului Economiei Naţionale funcţionează Direcţia generală a rezervelor de stat.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 28 decembrie 1989.
Nr. 6.