Decret nr. 67/1990 privind desfiinţarea Departamentului Cultelor şi înfiinţarea Ministerului Cultelor

Decret nr. 67/1990 privind desfiinţarea Departamentului Cultelor şi înfiinţarea Ministerului Cultelor
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 12 din 19 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Se desfiinţează Departamentul Cultelor.

Art. 2 - Se înfiinţează Ministerul Cultelor.

Art. 3 - Fondurile necesare desfăşurării activităţii Ministerului Cultelor se vor asigura din sumele alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al fostului Departament al Cultelor.

Art. 4 - Stoicescu Nicolae se numeşte în funcţia de ministru al cultelor.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 18 ianuarie 1990.
Nr. 67.