Decret nr. 7/1990 privind înfiinţarea Ministerului Comerţului Exterior

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 1 din 3 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Comerţului Exterior prin reorganizarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, care se desfiinţează.

Art. 2 - Nicolae M. Nicolae se numeşte în funcţia de ministru al comerţului exterior.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 2 ianuarie 1990.
Nr. 7.