Decret nr. 8/1990 privind înfiinţarea Ministerului Transporturilor şi Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 1 din 3 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Transporturilor şi Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor prin divizarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, care se desfiinţează.

Art. 2 - Corneliu Burada se numeşte în funcţia de ministru al transporturilor.

Art. 3 - Stelian Pintelie se numeşte în funcţia de ministru al postelor şi telecomunicatiilor.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

București, 2 ianuarie 1990.
Nr. 8.